Zastrzeżenie odstępnego przy zawieraniu umowy

Pytanie:

"Strony zawarły pisemną umowę pośrednictwa sprzedaży rzeczy w okresie 12 miesięcy. Strony w umowie zapisały ponad 20 warunków, w których m.in. opisano sposób wykonania umowy oraz zobowiązania strony oddającej rzecz do sprzedaży, zwanej w umowie zleceniodawcą. W jednym z warunków, oznaczonym w umowie kolejnym Nr, strony zapisały cytuję: "Strony uzgodniły, że w razie rezygnacji z umowy ze strony zleceniodawcy, to zleceniodawca zapłaci natychmiast drugiej stronie umowy, karę umowy w wysokości pięćset złotych." Przed upływem okresu zakończenia umowy, strona sprzedająca złożyła pisemne oświadczenie, że wypowiada umowę, jednocześnie nie wywiązując się z przyjętego na siebie zobowiązania i zapłacenia natychmiast drugiej stronie uzgodnionej w umowie kary umowy oświadczając, że działa zgodnie z Art.750 kc i w związku z tym skutecznie odstąpiła od umowy i jeżeli druga strona rości sobie egzekwowania w stosunku do niej kary umowy, to może to zrobić jedynie na drodze z powództwa cywilnego przed sądem. Natomiast druga strona powołuje się na zapis Art.396 kc i twierdzi, że strona powołująca się na zapis Art. 750 kc, nie ma racji i w żadnym wypadku nie nastąpiło skuteczne odstąpienie od umowy, i że w zaistniałej sytuacji strony nadal są związane z umową. Kto ma rację?"

Odpowiedź prawnika: Zastrzeżenie odstępnego przy zawieraniu umowy

Warunek przytoczony w stanie faktycznym należy uznać za odstępne od umowy. Jest to okreslona kwota pieniężna, którą strony zastrzegają na wypadek odstąpienia którejkolwiek z nich od umowy. Zapłata odstępnego jest warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy. Rację ma więc strona, która twierdzi, że w braku zapłaty odstępnego, umowa nadal obowiązuje. Nie można w tym przypadku powoływać się na art. 750 kodeksu cywilnego, gdyż reguluje od wypowiedzenie umowy, co nalezy odróżnić od odstąpienia od umowy.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika