Charakter prawny faktury

Pytanie:

"Czy zatwierdzenie faktury podpisem przez osobę upoważnioną jest równoznaczne z wypłaceniem pieniędzy, mimo tego, że nie ma na tę fakturę umowy?"

Odpowiedź prawnika: Charakter prawny faktury

Faktura w obrocie prawnym funkcjonuje jako dokument świadczący o tym, iż strony w nim określone związane są określonym węzłem prawnym obligującym do pewnych zachowań. Zawiera ona tzw. essentialia negoti czyli elementy przedmiotowo istotne. Są to ustawowo wyróżnione cechy według których dokonuje się kwalifikacji konkretnych czynności prawnych do ustawowo wyróżnionych typów. W większości przypadków będą one pozwalały stwierdzić, iż dana faktura stanowi potwierdzenie zawarcia określonej umowy sprzedaży. Oznacza to, iż podpisanie faktury przez osobę upoważnioną traktować należy jako zawarcie umowy o treści wyznaczonej jej postanowieniami, z czego wynikać może obowiązek dokonania wypłaty pewnej sumy pieniężnej.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika