Licytacja, aukcja a przetarg

Pytanie:

"Czy są jakieś przepisy (prócz Prawa Zamówień Publicznych) regulujące internetowe aukcje elektroniczne? Jakie przepisy regulują zwykłe aukcje np. dzieł sztuki, czy licytacje wysokości czynszu za lokal? Jaki kodeks reguluje zjawisko aukcji (w tym elektronicznej)? Chodzi mi o zasady postępowania nawet w aukcji rzeczywistej w obecności zainteresowanych osób, np. sprzedaż dzieła sztuki. Licytacja - to pojęcie pojawia się przy okazji likwidacji firm i czynności komorników. Czy są przepisy regulujące zasady postępowania w takiej licytacji?"

Odpowiedź prawnika: Licytacja, aukcja a przetarg

Pojęcie aukcji jest w zasadzie synonimem licytacji. Jednakże to pierwsze z reguły pojawia się na gruncie prawa cywilnego materialnego, a to drugie na gruncie prawa procesowego. Aukcja wiąże się z zagadnieniem sposobu zawarcia umowy. Jest ono regulowane przede wszystkim przepisami kodeksu prawa cywilnego. Są też przepisy regulujące szczególne sytuacje; chodzi tu o aukcje internetowe. Informacje na ten temat zawiera artykuł Oferujesz produkty w sprzedaży wysyłkowej? - dowiedz się więcej o umowach zawieranych na odległość. Do aukcji internetowej znajdą więc zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (poniżej) oraz regulacje opisane w artykule.

Zgodnie z kodeksem cywilnym umowę można zawrzeć w drodze aukcji lub przetargu. Ze względu na zasadę swobody umów przepisy tylko w pewnym zakresie regulują przebieg aukcji i przetargu. Uczestników i organizatora wiążą przede wszystkim warunki ogłoszone przez tego ostatniego. Ogłoszenie o aukcji albo przetargu musi jednak zawsze oprócz nich zawierać określenie czasu, miejsca i przedmiotu przyszłej umowy.  Przepisy kodeksu cywilnego określają też, kiedy dana oferta przestaje wiązać i kiedy następuje zawarcie umowy.  W przypadku aukcji oferta przestaje najczęściej wiązać, gdy tylko zostanie złożona oferta kolejna (wyższa), a zawarcie umowy następuje z chwila tzw. przybicia.  Natomiast w przetargu oferta przestaje wiązać, gdy wybrano już inna ofertę lub zamknięto przetarg bez wybrania oferty. Przepisy przewidują też możliwość unieważnienia umowy zawartej w jeden z powyższych sposobów, jeżeli strona umowy lub inny uczestnik w porozumieniu z nią wpłynął na wynik aukcji lub przetargu.

Pojęcie licytacji w związku z likwidacją firmy pojawia się w kodeksie spółek handlowych. W tym wypadku w doktrynie początkowo pojawiały się wątpliwości, czy oznacza to zachowanie trybu licytacji opisanego w kodeksie postępowania cywilnego, czy powyżej wskazanego trybu regulowanego przez przepisy kodeksu cywilnego. Obecnie jednak przyjmuje się, iż chodzi o przedstawione powyżej przepisy materialne (k.c.).

Najczęściej jednak pojęciem licytacji posługują się przepisy dotyczące egzekucji – głównie egzekucji  z ruchomości i nieruchomości. Przebieg tych licytacji regulują przepisy dwóch ustaw:  kodeks postępowania cywilnego i ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika