Akt notarialny na odległość

Pytanie:

"Czy jest możliwe podpisanie umowy przedwstępnej która mógłby wysłać notariusz, a następnie jej odesłanie przy założeniu że wcześniej złożyło się wszelkie potrzebne dokumenty (w tym przypadku - sprzedaż mieszkania) u notariusza. Czy dostarczając notariuszowi oryginały dokumentów ma on prawo je zatrzymać na czas przygotowania umowy czy tez zawsze musi wziąć tylko kopie? Sytuacja podyktowana jest dużą odległością sprzedawcy mieszkania od notariusza i zainteresowanych kupnem."

Odpowiedź prawnika: Akt notarialny na odległość

Sporządzenie aktu notarialnego wymaga obecności obydwu stron u notariusza (lub ich pełnomocników). Notariusz działa bowiem jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego wymaga zachowania określonej procedury, przykładowo, notariusz musi stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności (czyli powinno okazać się dowód osobisty), jak również akt notarialny przed podpisaniem powinien być odczytany przez notariusza lub przez inną osobę w jego obecności. Przy odczytaniu aktu notariusz powinien się przekonać, że osoby biorące udział w czynności dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie aktu, a akt jest zgodny z ich wolą. Na żądanie powinny być odczytane również załączniki do aktu. Czynności powyższych nie można wykonać, jeżeli któraś ze stron jest nieobecna.

Notariusz powinien przygotować akt notarialny na podstawie oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty. Jeżeli chodzi więc o te dokumenty, to wystarczy samo okazanie tych dokumentów. Natomiast część wymaganych dokumentów potrzebna jest, np. wniosku o wpis do księgi wieczystej. W takiej sytuacji, ponieważ wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do KW notariusz jest obowiązany przesłać do sądu dokumenty stanowiące podstawę wpisu, najlepiej dostarczyć oryginalne wypisy. 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Katarzyna 2023-03-19 19:13:08

    Do Agaty: na takie sytuacje wymyślono właśnie instytucję pełnomocnika.

  • Agata 2022-06-29 12:45:33

    Rozumiem, że takie sa przepisy, ale to dosć nonsensowna argumentacja., tj. notariusz musi sprawdzić czy osoby rozumieja etc. Wystarczy aby w podpisaniu umowy na odległosc brały udział dwie kancelarie notarialne, każdy z notariuszy potwierdza tożsamosc, oraz to, że treśc aktu jest zrozumiałam, i przekazuje to drugiej stronie, w tym samym czasie. Jakie argumenty przemwaiają aby tego nie robić? tylko przestarzała, nidostosowane do wymogów współczesnej gospodarki przepisy.

  • Maria 2019-08-12 10:09:10

    witam, witam, jak upowaznic osobe na odleglosc zeby reprezentowala mnie przy przepisie notarialnym,jak sie sporzadza upowaznienie I gdzie? pozdrawiam


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika