Forma umowy cesji

Pytanie:

W jakiej formie należy zawrzeć umowę cesji wierzytelności pieniężnej, na którą wierzyciel posiada fakturę VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 511 kodeksu cywilnego:

Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony.  

 Z powyższego wynika, że dla umowy cesji, o której mowa w pytaniu wymagana jest forma pisemna. Brak takiej formy nie powoduje jednak nieważności umowy, gdyż forma pisemna z art. 512 kodeksu cywilnego nie jest zastrzeżona pod rygorem nieważności. Brak zachowania formy pisemnej rodzi jedynie utrudnienia dowodowe. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 12.9.2018

  Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

  Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówione (...)

 • 23.7.2013

  Zawieranie umowy w zwykłej formie pisemnej

  Umowy, co do zasady, mogą być zawierane w dowolnej formie - także ustnie. Bezpiecznie jest jednakże zawrzeć umowę w zwykłej formie pisemnej, bądź w formie kwalifikowanej. Artykuł opisuje sposoby (...)

 • 22.8.2012

  W jakiej formie należy zawierać umowy?

  Podstawową zasadą polskiego prawa jest swoboda wyboru formy umowy. Oznacza to, że strony zawierając umowę mogą zawrzeć ją w formie ustnej, pisemnej, aktu notarialnego itd. Wymagane jest tylko zachowanie, (...)

 • 30.7.2013

  Jakie są sposoby realizacji weksla?

  Szybkie uzyskanie gotówki jest niezwykle ważne dla sprawnie działającego przedsiębiorcy. Niekiedy przynajmniej już samo zaspokojenie części wierzytelności jest zasadniczym czynnikiem pozwalającym (...)