e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo właściwe w umowach z Kanadą

Pytanie:

Jakie jest prawo właściwe w umowie zawartej miedzy obywatelem Polski a Kanady?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prawo właściwe w umowach z Kanadą

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy prawo prywatne międzynarodowe, w przypadku umów prawo właściwe wskazuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). Tenże akt prawny ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jako, że rozpatrujemy prawo właściwe z punktu widzenia obywatela polskiego, a więc państwa członkowskiego, rozporządzenie Rzym I znajdzie zastosowanie w niniejszej sprawie. Wedle treści art. 3 powyższego aktu prawnego umowa podlega prawu wybranemu przez strony. Strony mogą dokonać wyboru prawa właściwego dla całej umowy lub tylko dla jej części. Prawo właściwe może zostać zmienione w dowolnym momencie, o ile wszystkie strony wyrażą zgodę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ