Podpis elektroniczny dla osoby prawnej

Pytanie:

"Posiadam kwalifikowany podpis elektroniczny. Firma, która go wystawiła oferuje również podpisy dla osób prawnych np. spółek z o. o. Czy ustawa wymaga odrębnego podpisu dla spółki? Czy podpisanie dokumentów nie może odbywać się za pomocą podpisu osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania podmiotu i dołączeniu odpisu z KRS w formie dokumentu elektronicznego (o ile takie są już wydawane)?"

Odpowiedź prawnika: Podpis elektroniczny dla osoby prawnej

Polskie prawo przewiduje trzy rodzaje podpisów elektronicznych, każdy będący bardziej zaawansowaną formą poprzedniego:

 1. podpis elektroniczny - tj. dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Takim podpisem może być zwykłe podpisanie się pod dokumentem imieniem i nazwiskiem w formie elektronicznej, ale także każda inna forma umożliwiająca identyfikację autora podpisywanej treści (na przykład wysłanie oświadczenia z konta, które jest bezpośrednio przypisane do konkretnej osoby);

 2. bezpieczny podpis elektroniczny - czyli podpis elektroniczny, który:

  1. jest przyporządkowany wyłącznie osobie składającej ten podpis;

  2. jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego;

  3. Jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

 3. bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu - czyli bezpieczny podpis elektroniczny, którego autentyczność i pewność gwarantuje podmiot trzeci - kwalifikowany (wpisany do specjalnego rejestru) podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.

 

Przepisy ustawy o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 r., Nr 130 poz. 1450) nie przewidują możliwości składania podpisów elektronicznych przez osoby prawne. Za osobę składającą podpis uznaje się osobę fizyczną posiadającą urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego, która działa w imieniu własnym albo w imieniu innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Podpisu w imieniu spółki będzie zatem dokonywała osoba fizyczna upoważniona do jej reprezentowania wraz z dołączeniem odpisu KRS w formie elektronicznej.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika