Odsprzedaż, a gwarancja

Pytanie:

Kupiłem komputer z trzyletnią gwarancją producenta i po pewnym czasie (np. po roku) chcę go sprzedać. Czy gwarancja producenta automatycznie przechodzi na nowego właściciela (w części niewykorzystanego okresu)? Co jeżeli w karcie gwarancyjnej do realizacji uprawnień gwarancyjnych jest wpisany wymóg prawidłowo wypełnionej karty, w której są wpisane dane użytkownika, czyli moje i dowód zakupu, a przecież nowy właściciel będzie miał inne dane osobowe i inny dowód zakupu? Czy wówczas gwarant może odmówić naprawy gwarancyjnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z istoty zobowiązania gwarancyjnego wynika, iż każdoczesny posiadacz objętego gwarancją przedmiotu i aktualnego dokumentu gwarancyjnego na okaziciela, będzie uznawany za uprawnionego i będzie mógł realizować uprawnienia z tytułu gwarancji. Jeśli natomiast dokument gwarancyjny jest wystawiony imiennie, strony muszą dokonać przeniesienia praw wynikających z gwarancji poprzez cesję.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY