limit transakcji gotówkowych 15000 EUR

Pytanie:

"Pomiędzy osobami prowadzącymi działalność gosp. dochodzi do transakcji kupna/sprzedaży przedmiotu o wartości powyżej 15000 EUR.Kupujący wpłaca zaliczkę przelewem stanowiącą 10% wartości pojazdu. Po kilku dniach wystawiana jest faktura na pojazd i kupujący resztę dopłaca gotówką, natomiast kwota ta nie przekracza 15000 EUR (całość transakcji przekracza 15000 EUR). Czy w sytuacji gdy wartość przedmiotu transakacji przekracza 15000 EUR można dokonać płatności częściowo gotówką a częściowo przelewem, tak aby nie przekroczyć limitów? Czy dopuszczalna jest wpłata gotówką zaliczki an towar gdy w efekcie końcowym cała wartość transkacji przekracza 15000 EUR (taka zaliczka jest wtedy odejmowana od całości należności za fakturę)?"

Odpowiedź prawnika: limit transakcji gotówkowych 15000 EUR

Podstawą rozwiązania wskazanego problemu jest art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

 

art. 22 u.s.d.g.

1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

(...)

 

Z opisu stanu faktycznego wynika, że zarówno pierwsza jak i druga z przesłanek (obligujących do dokonywania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy) zostały spełnione.

 

Zasada bezgotówkowych rozliczeń w przypadku tak wysokich kwot jest nie tylko ustawowo sformułowanym obowiązkiem, ale również jest powszechnie przyjęta w obrocie m.in. z uwagi na większe bezpieczeństwo transakcji (możliwość wygenerowania dokumentu potwierdzającego realizację zapłaty).

 

Powyższe transakcje należy potraktować jako transakcje powiązane. Zostaną one potraktowane tak samo jak w przypadku transakcji jednorazowej.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Mariola Fabijańsk 2016-01-09 09:59:04

    WITAM, Chciałabym zapytać czy mogę kupując środek trwały za granicą zapłacić za niego 38000 eur wpłacając tam na miejscu (w Holandii)wziętą ze sobą gotówkę w banku(w Holandii)na konto sprzedawcy?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika