Roszczenie regresowe sprzedawcy

Pytanie:

"W jakich przypadkach sprzedawca, który wydał konsumentowi towar niezgodny z umową może dochodzić roszczenia regresowego od poprzednich kontrahentów?"

Odpowiedź prawnika: Roszczenie regresowe sprzedawcy

Ustawodawca pozwala finalnemu sprzedawcy (temu, który zawarł umowę sprzedaży z konsumentem), po zrealizowaniu roszczeń kupującego, na domaganie się odszkodowania od każdego z poprzednich sprzedawców, jeżeli ich działanie lub zaniechanie doprowadziło do niezgodności towaru z umową zawartą z konsumentem:

Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

Art. 12. 1. W przypadku zaspokojenia roszczeń wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedawca może dochodzić odszkodowania od któregokolwiek z poprzednich sprzedawców, jeżeli wskutek jego działania lub zaniechania towar był niezgodny z umową sprzedaży konsumenckiej. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.

2. Roszczenie zwrotne przewidziane w ust. 1 przedawnia się z upływem sześciu miesięcy; staje się wymagalne z chwilą zaspokojenia kupującego, nie później jednak niż w dniu, w którym sprzedawca obowiązany był to uczynić.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika