Pojęcie osoby nieuprawnionej

Pytanie:

"Art. 169 § 1 k.c. operuje pojęciem osoby nieuprawnionej do rozporządzania rzeczą ruchomą. Co kryje się pod tym pojęciem? Czy np. właściciel, który zobowiązał się nie sprzedawać rzeczy innym (np. w umowie przedwstępnej, pierwokupu czy też w \"zwykłym\" oświadczeniu) jest osobą nieuprawnioną? Tym samym kupujący, który wie o takim zastrzeżeniu nie nabywa własności? Czy też chodzi tutaj o ograniczenie mające \"silniejszy\" charakter np. zajęcie komornicze?"

Odpowiedź prawnika: Pojęcie osoby nieuprawnionej

Przez nieuprawnionego w rozumieniu powyższego przepisu należy rozumieć przede wszystkim nie właściciela. Może być nim także i sam właściciel, który np. dokonuje zbycia rzeczy zajętej w toku egzekucji (art. 848 k.p.c.), rozporządza rzeczą obciążoną prawem odkupu (art. 593 w zw. z art. 92 k.c.). Poza tym za nieuprawnioną uważa się osobę, która z jakichkolwiek powodów rozporządza rzeczą powierzoną mu przez właściciela. Do tych osób należy także pełnomocnik właściciela, który nie miał umocowania do rozporządzenia rzeczą albo przekroczył zakres pełnomocnictwa.

W opisanej przez Pana sytuacji właściciel, który zobowiązał się nie sprzedawać rzeczy nie będzie nieuprawniony - odpowiada on jedynie odszkodowawczo za zbycie rzeczy wbrew zobowiązaniu.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika