Umowa sprzedaży

Roszczenie regresowe sprzedawcy

Roszczenie regresowe sprzedawcy

W jakich przypadkach sprzedawca, który wydał konsumentowi towar niezgodny z umową może dochodzić roszczenia regresowego od poprzednich kontrahentów?

Przeniesienie odpowiedzialności sprzedawcy na inny podmiot

Przeniesienie odpowiedzialności sprzedawcy na inny podmiot

Czy odpowiedzialność z tytuły niezgodności towaru z umową sprzedawca może przenieść na inny podmiot?

Gwarancja przy sprzedaży konsumenckiej

Gwarancja przy sprzedaży konsumenckiej

Na czym polega udzielenie gwarancji przy umowie sprzedaży zawartej z konsumentem?

Cena towaru a podatek VAT

Cena towaru a podatek VAT

Czy zmiana podatku VAT wpływa automatycznie na cenę?

Gwarancja dystrybutora

Gwarancja dystrybutora

Chciałbym sprzedawać w internecie produkty z segmentu elektroniki użytkowej i zaopatrywać się w te produkty w \"zwykłym\" sklepie. Czy mogę podbić i wypełnić kartę gwarancyjną kiedy nie jestem (...)

Uprawnienia wynikające z rękojmi za wady rzeczy

Uprawnienia wynikające z rękojmi za wady rzeczy

Jaki uprawnienia wynikają dla kupującego z rękojmi za wady rzeczy?

Forma przedwstępnej umowy sprzedaży

Forma przedwstępnej umowy sprzedaży

W jakiej formie powinna być zawarta umowa przedwstępna sprzedaży, by była zgodna z przepisami Kodeksu cywilnego?

Obowiązki informacyjne przy zawieraniu umowy na odległość

Obowiązki informacyjne przy zawieraniu umowy na odległość

Jakie obowiązki informacyjne ciążą na przedsiębiorcy przy zawieraniu z konsumentem umowy na odległość?

Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej bez jednoczesnej obecności obu stron

Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej bez jednoczesnej obecności obu stron

Kiedy można odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Roszczenia przysługujące konsumentowi w razie niezgodności towaru z umową

Roszczenia przysługujące konsumentowi w razie niezgodności towaru z umową

Jakie roszczenia przysługują konsumentowi w przypadku niezgodności towaru z umową?

Gwarancja przy sprzedaży konsumenckiej

Gwarancja przy sprzedaży konsumenckiej

Na czym polega udzielenie gwarancji przy sprzedaży konsumenckiej?

Zakres stosowania ustawy o sprzedaży konsumenckiej

Zakres stosowania ustawy o sprzedaży konsumenckiej

Do jakich sytuacji ma zastosowanie ustawa o sprzedaży konsumenckiej?

Umowa sprzedaży nieruchomości

Umowa sprzedaży nieruchomości

Czy umowa sprzedaży nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego, jeśli tak to czy umowa przedwstępna także?

Odpowiedzialność sprzedawcy za wydanie rzeczy wadliwej

Odpowiedzialność sprzedawcy za wydanie rzeczy wadliwej

Czy sprzedawca odpowiada za wady towaru?

Naprawa gwarancyjna

Naprawa gwarancyjna

W Polsce został zakupiony przez spółkę z o.o. sprzęt elektroniczny (wzmacniacz audio). W trakcie gwarancji popsuł się. Zgłosiliśmy się do sprzedawcy z reklamacją. Sprzedawca odesłał nas do (...)

Prawo odkupu nieruchomości

Prawo odkupu nieruchomości

Jestem zainteresowany działką o charakterze rolnym znajdującą się w mieście. Obecny właściciel kupił ją od Agencji Nieruchomości Rolnych w styczniu 2007 roku. W KW jest wpis, że \"Agencji Nieruchomości (...)

Niezgodność towaru z umową a gwarancja

Niezgodność towaru z umową a gwarancja

Czy instytucja niezgodności towaru z umową jest niezależna od gwarancji?

Sprzedaż nieruchomości a pokrzywdzenie wierzycieli

Sprzedaż nieruchomości a pokrzywdzenie wierzycieli

Czy sprzedaż nieruchomości przez dłużnika zawsze jest równoznaczna z pokrzywdzeniem wierzycieli?

Odstąpienie od umowy - ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

Odstąpienie od umowy - ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

Kupiłem komputer, na użytek prywatny, od firmy zajmującej się sprzedażą takich urządzeń. Niestety sprzęt po tygodniu zaczął się psuć. Chciałbym go zwrócić. Czy mogę skorzystać z przepisów (...)

Umowa sprzedaży a prawo cywilne

Umowa sprzedaży a prawo cywilne

Jak należy definiować umowę sprzedaży na tle przepisów prawa cywilnego?

Pojęcie wady fizycznej rzeczy w zakresie przepisów o rękojmi

Pojęcie wady fizycznej rzeczy w zakresie przepisów o rękojmi

Kiedy mamy do czynienia z wadą fizyczną, uprawniającą do skorzystania z rękojmi przy umowie sprzedaży?

Przedmiotowy zakres stosowania ustawy o sprzedaży konsumenckiej

Przedmiotowy zakres stosowania ustawy o sprzedaży konsumenckiej

Jaki jest przedmiotowy zakres stosowania ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej?

Obowiązki sprzedawcy

Obowiązki sprzedawcy

Jakie są obowiązki sprzedawcy w chwili wydania towaru?

Towar niezgodny z umową - roszczenia kupującego

Towar niezgodny z umową - roszczenia kupującego

Co mogę zrobić w przypadku gdy kupiłem rzecz, ale nie jest ona zgodna z umową?

Odpowiedzialność sprzedawcy za rzacz - terminy

Odpowiedzialność sprzedawcy za rzacz - terminy

W jakim terminie sprzedawca odpowiada za wady rzeczy?

Obowiązki przedsiębiorcy przy zawieraniu umowy na odległość

Obowiązki przedsiębiorcy przy zawieraniu umowy na odległość

Jakie są obowiązki przedsiębiorcy przy zawieraniu umowy na odległość względem konsumenta?

Niemożność wypowiedzenia umowy zawierane na odległość w ciągu 10 dni

Niemożność wypowiedzenia umowy zawierane na odległość w ciągu 10 dni

W jakich wypadkach nie przysługuje dziesięciodniowy okres wypowiedzenia umowy zawieranej na odległość?

Odpowiedzialność dewelopera za nienależyte wykonanie umowy

Odpowiedzialność dewelopera za nienależyte wykonanie umowy

Jak kształtuje się odpowiedzialność dewelopera za nienależyte wykonanie umowy?

Odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi za wady

Odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi za wady

Czy w stosunku do dewelopera znajdują zastosowanie przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej?

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Co powinna zawierać umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości?

Wygaśnięcie uprawnień z rękojmi

Wygaśnięcie uprawnień z rękojmi

Kiedy wygasają uprawnienia z rękojmi za wady?

Skutki odstąpienia od umowy

Skutki odstąpienia od umowy

Jakie są skutki odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadzie rękojmi za wady?

Odpowiedzialność z rękojmi

Odpowiedzialność z rękojmi

Kiedy można skorzystać z uprawnień z rękojmi mimo upływu terminu do poinformowania sprzedającego o wadzie?

Utrata uprawnień z rękojmi

Utrata uprawnień z rękojmi

W jakich wypadkach kupujący traci uprawnienia z rękojmi?

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Odstąpienie od umowy sprzedaży

W jaki sposób można odstąpić od umowy sprzedaży zawartej między osobami fizycznymi, jeżeli rzecz sprzedana ma wady?

Określenie świadczenia w umowie sprzedaży

Określenie świadczenia w umowie sprzedaży

Czy umowa sprzedaży jest ważna, jeżeli świadczenie sprzedającego nie zostało wyraźnie określone?

Umowa sprzedaży - definicja

Umowa sprzedaży - definicja

Jak należy definiować umowę sprzedaży?

Uprawnienia wynikające z rękojmi

Uprawnienia wynikające z rękojmi

Jakie uprawnienia przysługują kupującemu z tytułu rękojmi?

Odpowiedzialność z rękojmi

Odpowiedzialność z rękojmi

W jakich przypadkach sprzedawca odpowiada za wady rzeczy na zasadach rękojmi?

1

2

3

4

5

...

11

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupilem kradziony samochód

27.1.2020 przez: szymon1987

Akt Notarialny warunkowy

24.5.2019 przez: -

zwrot mebli zamówionych

25.4.2018 przez: bolo5

Sprzedaż przez ogłoszenie na OLX

10.3.2018 przez: Bella97