Płatność faktury VAT - wystawienie a doręczenie

Pytanie:

"Czy termin zapłaty za fakturę VAT liczy się od momentu wystawienia faktury (oczywiście nie licząc dnia wystawienia), czy od momentu prawidłowego dostarczenia faktury do klienta? Proszę o odpowiedź oraz o przedstawienie podstawy prawnej. Jeden z moich klientów upiera się, że termin liczony jest od momentu dostarczenia faktury, a moja księgowa twierdzi, że od momentu wystawienia, więc jeśli okaże się, że mam rację to będę musiał przedstawić podstawę prawną klientowi. Nie wiem, czy jest to istotne, ale wystawiający fakturę to Prywatne Przedsiębiorstwo, a klient to Spółka Cywilna."

Odpowiedź prawnika: Płatność faktury VAT - wystawienie a doręczenie

Kwestie zapłaty za fakturę reguluje umowa między kontrahentami. Mogą oni bowiem oznaczyć termin płatności na 7 czy też 14 dni od dnia wystawienia czy też doręczenia dokumentu. Kwestię rozliczeń i terminów rozliczeń między kontrahentami reguluje także ustawa z 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W ustawie wskazuje się, iż jeżeli termin zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu świadczenia niepieniężnego - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. 

Za dzień wymagalności świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, uważa się dzień określony w pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty, w szczególności w doręczonej dłużnikowi fakturze lub rachunku. 

Wobec tego, iż między Państwem nie było postanowień umownych i kwestia rozliczeń i zapłaty nie była oznaczona winno stosować się powyższy przepis. Dniem wymagalności będzie więc dzień doręczenia faktury. Jest to logiczne rozwiązanie – w braku bowiem postanowień umownych i doręczenia faktury, dłużnik nie miałby de facto świadomości o terminie płatności, gdyż nie miałby wiedzy o tym, kiedy faktura rzeczywiście została wystawiona.

Dlatego też naszym zdaniem w braku postanowień umownych należy stosować termin liczony od dnia doręczenia dokumentu.


Grzegorz Pawelec

Adwokat

Wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.


Przez wiele lat szef redakcji serwisu e-prawnik.pl, aktualnie prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Krakowie, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.


Specjalizuje się w szeroko pojętej cywilistyce oraz prawie nowych technologii (e-commerce, prawo internetu). Reprezentuje także klientów indywidualnych w sprawach ubezpieczeniowych i karnych.


Autor licznych artykułów o tematyce prawniczej, publikowanych nie tylko na stronach serwisu e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika