Umowa sprzedaży

Odstąpienie od umowy przez przedsiębiorcę

Odstąpienie od umowy przez przedsiębiorcę

Nabyłem drukarkę w sklepie internetowym jako przedsiębiorca do prowadzenia działalności gospodarczej. Czy jest jakaś możliwość na odstąpienie od umowy?

Odstąpienie od umowy przez przedsiębiorcę

Odstąpienie od umowy przez przedsiębiorcę

Jestem przedsiębiorcą. Nabyłem komputer w sklepie internetowym do prowadzenia działalności gospodarczej. Czy mogę odstąpić od umowy w ciągu 10 dni?

Odstąpienie od umowy sprzedaży przez konsumenta

Odstąpienie od umowy sprzedaży przez konsumenta

Kupiłem na własne potrzeby przedmiot przez Internet? Czy mogę odstąpić od umowy i zwrócić przedmiot?

Zawarcie umowy na odległość

Zawarcie umowy na odległość

Kupiłem przedmiot przez Internet, czy można uznać to jako zawarcie umowy na odległość?

Konsekwencje niewykonania umowy sprzedaży ze strony kupującego

Konsekwencje niewykonania umowy sprzedaży ze strony kupującego

Zawarłem ze sprzedającym umowę sprzedaży. Co może grozić mi za niewykonanie moich obowiązków wynikających z umowy?

Definicja umowy sprzedaży

Definicja umowy sprzedaży

Jak definiowana jest umowa sprzedaży?

Sprzedaż - umowa pozorna

Sprzedaż - umowa pozorna

Chcę kupić mieszkanie. Sprzedawca by zapłacić niższy podatek chce znacząco zaniżyć wartość sprzedawanej nieruchomości. Czy umowa mimo to bedzię ważna?

Obowiązki sprzedawcy - umowa sprzedaży

Obowiązki sprzedawcy - umowa sprzedaży

Jakie są obowiązki sprzedawcy podczas zawierania umowy sprzedaży?

Odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego

Odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego

Czy sprzedawca odpowiada wobec kupującego za towar niezgodny z umową/uszkodzony?

Niezgodność towaru z umową - czas na ustosunkowanie się sprzedawcy

Niezgodność towaru z umową - czas na ustosunkowanie się sprzedawcy

Jaki czas na ustosunkowanie się ma sprzedawca, po otrzymaniu towaru wraz z pismem o niezgodności towaru z umową?

Niemożność odstąpienia od umowy sprzedaży

Niemożność odstąpienia od umowy sprzedaży

Czy w każdym przypadku można odstąpić od umowy sprzedaży, w relacji konsument-przedsiębiorca?

Forma zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości

Forma zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości

W jakiej formie powinna być zawarta umowa sprzedaży nieruchomości?

Odszkodowanie za błąd w dokumencie urzędowy

Odszkodowanie za błąd w dokumencie urzędowy

Jestem w trakcie poszukiwania terenu pod inwestycję budowlaną. Występuję o wuzetki. Jednym z dokumentów do wniosku jest mapa zasadnicza z zaznaczonymi na niej sieciami dostawców mediów. Mapę wydaje (...)

Elementy umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Elementy umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Jakie elementy powinny się znaleźć w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, według przepisów Kodeksu cywilnego?

Przedawnienie roszczeń kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową

Przedawnienie roszczeń kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową

W jakim okresie przedawniają się roszczenia kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową?

Sprzedaż książek przez internet

Sprzedaż książek przez internet

Zamierzam zająć się sprzedażą wysyłkową książek. Czy istnieją jakieś szczególne regulacje prawne dotyczące sprzedaży wysyłkowej przez internet?

Umowa przedwstępna na zakup działki budowlanej

Umowa przedwstępna na zakup działki budowlanej

Rolnik - chce podzielić pole na działki budowlane - wydzielił już dwie - i rozpoczął wydzielanie następnych dwóch - sąsiadujących z tymi, które już są działkami budowlanymi. Czy jeżeli działka (...)

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej a odpowiedzialność sprzedającego za wady rzeczy

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej a odpowiedzialność sprzedającego za wady rzeczy

W jaki sposób, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, reguluje odpowiedzialność sprzedającego za wady rzeczy?

Sprzedaż nieruchomości a meldunek

Sprzedaż nieruchomości a meldunek

Jestem jedynym właścicielem posesji, jestem rozwiedziony, moja była żona nie wystąpiła nigdy o podział majątku. Mam synów którzy są u mnie zameldowani ale od kilku lat nie przebywają, wystąpiłem (...)

Termin zawiadomienia sprzedającego o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową

Termin zawiadomienia sprzedającego o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową

W jakim terminie, konsument powinien zawiadomić sprzedającego o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej?

Prawa kupującego w przypadku niezgodności towaru konumpcyjnego z umową

Prawa kupującego w przypadku niezgodności towaru konumpcyjnego z umową

Jakie prawa przysługują kupującemu, na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, jeśli doszło do niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową?

Uwolnienie się sprzedającego, od odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy

Uwolnienie się sprzedającego, od odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy

Czy sprzedający może uwolnić się od odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy w sytuacji, gdy kupujący nabył rzecz w celu związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (...)

Sposób zbycia przedsiębiorstwa

Sposób zbycia przedsiębiorstwa

W jaki sposób najlepiej zbyć przedsiębiorstwo i czy można zbyć je w całości, ze wszystkimi jego składnikami? czy też czegoś zbyć nie można?

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Mężczyzna prowadzący działalność gospodarczą chciał zakupić od innego przedsiębiorcy autobus. Na tę okoliczność w 2005 r. spisano dwie bardzo lakoniczne umowy. Treść pierwszej umowy: ?Wstępna (...)

Zakup obciążonej nieruchomości od spółki z o.o.

Zakup obciążonej nieruchomości od spółki z o.o.

1.Spółka z ograniczona odpowiedzialnością A handlowo-produkcyja posiada swój własny budynek C, w którym prowadzi własną produkcję oraz biura. 2. Na hopotece umownej zwykłej i hipotece umownej (...)

Ważność umowy pozornej sprzedaży samochodu

Ważność umowy pozornej sprzedaży samochodu

Moja żona pozornie sprzedała samochód swojemu wujowi, mimo że byłem jego współwłaścicielem ( uczyniła to bez informowania mnie o tym ). Czy taka umowa jest ważna i nie jestem już właścicielem (...)

Niezgodność towaru z umową - niemożliwość naprawy towaru

Niezgodność towaru z umową - niemożliwość naprawy towaru

Co dzieje się w przypadku gdy sprzedawca nie chce lub nie może naprawić towaru, który jest niezgodny z umową?

Towar niezgodny z umową - roszczenia kupującego

Towar niezgodny z umową - roszczenia kupującego

Czego może żądać kupujący w sytuacji kupna towaru niezgodnego z umową?

Pozew o stwierdzenie nieważności umowy pozornej

Pozew o stwierdzenie nieważności umowy pozornej

Czy mogę złożyć pozew o stwierdzenie nieważności umowy, jeśli moja żona w pozornej umowie sprzedała naszą wspólną rzecz ( zakupiony za wspólne pieniądze samochód )? Ile wynosi opłata od (...)

Czas trwania odpowiedzialności sprzedawcy za towar niezgodny z umową

Czas trwania odpowiedzialności sprzedawcy za towar niezgodny z umową

Przez jaki okres czasu sprzedawca odpowiada za niezgodność laptopa z umową sprzedaży?

Sprzedaż mieszkania a meldunek innej osoby

Sprzedaż mieszkania a meldunek innej osoby

Czy meldunek osoby nie będącej właścicielem mieszkania może wpłynąć na sprzedaż tego mieszkania?

Dowody przy unieważnieniu umowy sprzedaży dłużnika

Dowody przy unieważnieniu umowy sprzedaży dłużnika

Dłużnik (prawomocny wyrok sądu) w trakcie egzekucji komorniczej stał się posiadaczem samochodu osobowego którego przekazał i przepisał synowi, tym samym ukrył swój majątek. Nie wyjawił tego (...)

Obowiązki sprzedawcy rzeczy, który wystawia dokument gwarancyjny

Obowiązki sprzedawcy rzeczy, który wystawia dokument gwarancyjny

Jakie obowiązki ma na podstawie Kodeksu Cywilnego sprzedawca rzeczy, wystawiający dokument gwarancyjny?

Pojęcie wady fizycznej sprzedanej rzeczy według Kodeksu Cywilnego

Pojęcie wady fizycznej sprzedanej rzeczy według Kodeksu Cywilnego

Jak Kodeks Cywilny definiuje pojęcie wady fizycznej sprzedanej rzeczy?

Zastosowanie art. 577 Kodeksu Cywilnego, okreslającego odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy

Zastosowanie art. 577 Kodeksu Cywilnego, okreslającego odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy

Czy art. 577 Kodeksu Cywilnego, określający odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy, znajduje zastosowanie w każdej sytuacji?

Przysługiwanie uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy

Przysługiwanie uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy

W jakich sytuacjach kupującemu przysługuje uprawnienie z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy?

Pozorna umowa sprzedaży nieruchomości a umowa darowizny

Pozorna umowa sprzedaży nieruchomości a umowa darowizny

Zawarłam umowę pozorną o sprzedaż nieruchomości, a tak na prawdę była to darowizna. Która z umów jest ważna prawnie?

Żądanie zwrotu zapłaconej ceny za towar z wadami prawnymi

Żądanie zwrotu zapłaconej ceny za towar z wadami prawnymi

Zakupiłam towar z wadą prawną, odesłałam go żądając zwrotu zapłaconej ceny. Czy mogłam tak postąpić?

Wada fizyczna mieszkania nabytego z rynku wtórnego a odpowiedzialność z tytułu rękojmi

Wada fizyczna mieszkania nabytego z rynku wtórnego a odpowiedzialność z tytułu rękojmi

Kupiłam mieszkanie z rynku wtórnego, sprzedawca zataił przede mną wade w postaci przeciekania ściany szczytowej. Jestem pewna, że było to zatajenie, bo jak się potem okazało nie jest to człowiek (...)

Umowa przedwstępna przeniesienia własności mieszkania a brak jej realizacji

Umowa przedwstępna przeniesienia własności mieszkania a brak jej realizacji

Zawarłam umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego. Teraz sprzedający mieszkanie nie chce zrealizować umowy. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Chyba wiąże go taka umowa przedwstępna?

1

2

3

4

5

...

11

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupilem kradziony samochód

27.1.2020 przez: szymon1987

Akt Notarialny warunkowy

24.5.2019 przez: -

zwrot mebli zamówionych

25.4.2018 przez: bolo5

Sprzedaż przez ogłoszenie na OLX

10.3.2018 przez: Bella97