Bonifikata na wykup lokalu a umowa przedwstępna

Pytanie:

Chcę kupić mieszkanie, które posiada założoną księgę wieczystą, jednak nie może być sprzedane jeszcze przez okres 2,5 roku. Mieszkanie to zostało wykupione za 95% bonifikatą, a w umowie znajduje się zapis o pięcioletnim zakazie zbywania lokalu, z wyjątkiem zbycia na rzecz osoby bliskiej. Czy w takim przypadku zawarcie przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży lokalu, który posiada założoną księgę wieczystą, z określeniem ceny i terminu podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży nie naruszy postanowień umowy zawartej między spółdzielnią, a lokatorem, który skorzystał z bonifikaty kupna lokalu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W powyższym stanie faktycznym trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na charakter umowy przedwstępnej. Umowa przedwstępna jest niczym innym jak zobowiązaniem do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej. Skutkiem zawarcia umowy przedwstępnej nie jest przeniesienie prawa własności na nabywcę. Jeśliby strona zobowiązana do zawarcia umowy uchylała się od jej zawarcia, a umowa przedwstępna została zawarta w formie wymaganej dla umowy przyrzeczonej (np.  w formie aktu notarialnego, gdyż taka umowa jest wymagana dla sprzedaży nieruchomości), wówczas druga strona może żądać zawarcia umowy przyrzeczonej przed sądem. Gdyby w jednak umowa przedwstępna nie była zawarta w formie przewidzianej dla umowy przyrzeczonej (np. zawarcie w formie pisemnej umowy zobowiązującej do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości) rodzi jedynie obowiązek zapłaty odszkodowania w sytuacji gdyby druga strona poniosła szkodę, gdyż liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Tym samym zawarcie umowy przedwstępnej nie narusza zapisu o pięcioletnim zakazie sprzedaży, szczególnie jeśli termin zawarcia umowy przyrzeczonej upływałby po wspomnianym już pięcioletnim okresie.

Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu nie rodzi roszczenia o zwrot bonifikaty po stronie spółdzielni, gdyż jak podkreślono powyżej zawarcie umowy przedwstępnej nie rodzi skutku w postaci przeniesienia własności rzeczonej nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY