Błędne zapewnienia sprzedającego a rękojmia

Pytanie:

"Kupiłem ciągnik rolniczy w Polsce. Sprzedający zakupił go w 2001r. od firmy która sprowadziła go z Niemiec. Dokumentacja jaką miał sprzedający to odprawy celne, tłumaczenia i poświadczenie z urzędu w Niemczech o wyrejestrowaniu pojazdu i wpis o braku dowodu rejestracyjnego z powodu zagubienia.(dowodu nie ma). Sprzedający zapewniał mnie że przed sprzedażą był w swoim urzędzie komunikacji (w X) i powiedziano mu że z tymi dokumentami może to bez problemu zarejestrować. Po zakupie ciągnika wybrałem się do mojego urzędu (w Y) i dowiedziałem się że nie mogę tego zarejestrować gdyż obowiązkowy jest dowód rejestracyjny. Sprzedający nie chce tego teraz ani zarejestrować ani zwrócić pieniędzy tłumacząc się że jest zawarta umowa- kupna sprzedaży i zapiera się że u niego w urzędzie można to zarejestrować. Czy sprzedający ma obowiązek w tej sytuacji oddać mi pieniądze a ja jemu ciągnik i możemy unieważnić umowę? W umowie napisane jest że sprzedający zapewnia iż ciągnik nie ma wad prawnych. Co mogę zrobić w tej sytuacji? "

Odpowiedź prawnika: Błędne zapewnienia sprzedającego a rękojmia

Zgodnie z art. 556 kodeksu cywilnego, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Jak więc wynika z powyższego, w przedstawionym stanie faktycznym kupujący wiedział o wadzie rzeczy, a jednocześnie sprzedający zapewniał go, że pomimo istnienia tej wady z przedmiotu kupna będzie można korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sytuację tą można argumentować na dwa odmienne sposoby:

  • po pierwsze - sprzedający uprzedził kupującego o wadzie, a mimo to kupujący zgodził się z zawarcie umowy sprzedaży. Zgoda kupującego jest konsekwencją stwierdzenia sprzedającego, że w jego urzędzie udzielono mu informacji, że pomimo braku dowodu rejestracyjnego będzie możliwe rejestracja pojazdu. Sprzedający nie zapewniał kupującego, że w jego urzędzie w Y też będzie możliwa taka rejestracja. Poza tym kupujący sam mógł, przed zakupem pojazdu, sprawdzić rzetelność informacji w swoim urzędzie. Przyjmując właśnie tą interpretację, należałoby przyjąć, że kupujący nie ma prawa do rękojmi.

  • po drugie - można przyjąć, że kupujący został celowo wprowadzony w błąd, a zapewnienie sprzedającego o możliwości rejestracji wadliwego przedmiotu sprzedaży zostało dokonane w takim momencie, że kupujący mógł przyjąć, że jest to powszechna praktyka z urzędach (rejestracja takiego pojazdu). W tym przypadku kupujący ma prawo do rękojmi, albowiem sprzedający zapewniał kupującego, iż sprzedawana rzecz ma niezbędne właściwości do skutecznej rejestracji w urzędzie.

Fakt, że brak dowodu rejestracyjnego pojazdu, nie jest wadą prawną - jest to wada fizyczna rzeczy.

Bez względu na powyższe interpretacje, w niniejszej sprawie ma Pan prawo dochodzić swoich praw, odpowiednio to argumentując. Zgodnie z art. 560 kc, jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

W związku z powyższym, możliwe jest wystąpienie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i żądanie zwrotu zapłaconej kwoty. Jeżeli sprzedawca nie będzie chciał ugodowo załatwić niniejszej sprawy, pozostanie Panu droga sądowa do dochodzenia przysługującego Panu prawa. W takim przypadku ostateczne rozstrzygnięcie będzie należało do sądu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Józef 2017-03-14 15:43:45

    Witam.Mam problem otóż kupiłem ciągnik w grudniu z komisu.Później sprzedałem go w lutym bo potrzebowałem pieniędzy. Nowy właściciel po 3 tygodniach dzwoni do mnie że idzie do sądu ponieważ sprzedałem mu ciągnik z wadą ukrytą(pękniety blok silnika). Ja nic o tej wadzie nie wiedziałem, oni ogłądali ciągnik nic nie mówili.Podpisaliśmy umowę na 10tys. Czy jest możliwość że zwróćą mi ciągnik lub każą mi go naprawić?? Ciągnik jest z roku 1988


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika