Gwarancja i rękojmia przy sprzedaży komisowej

Pytanie:

Prowadzę sklep internetowy, klienci mogą również przyjść do siedziby i kupić tak jak w sklepie realnym. Moja działalność polega na sprzedaży rzeczy nowych i komisie sprzętu fotograficznego. Ile wynosi gwarancja i rękojmia dla sprzętu sprzedanego w sklepie realnym, internetowym systemie komisowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

Prawo pod względem terminu obowiązywania rękojmi (niezgodności towaru z umową) czy też gwarancji nie przewiduje różnicy między sprzedażą w zwykłym sklepie a sprzedażą przez internet. Jednakże dla sprzedaży przez internet ustawodawca przewidział dodatkową możliwość – odstąpienie od umowy w ciągu 10 dni.

W prowadzonej przez Panią działalności należy odróżnić dwa stosunki prawne – umowę komisu i umowę sprzedaży. Są to dwie różne umowy, z różnymi podmiotami.

Przy sprzedaży, zakładając, że jest to umowa z konsumentem, termin rękojmi (a raczej niezgodności z umową) wynosi zasadniczo 2 lata. Termin 2-letni, w którym sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową może zostać skrócony, jednakże nie poniżej jednego roku, gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana.
Jednakże upływ tych terminów nie będzie miał wpływu na możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli sprzedawca o niezgodności tej wiedział w chwili zawierania umowy i nie zwrócił na nią uwagi kupującego.

Termin gwarancji wynika z dokumentu gwarancji i jest ustalany przez udzielającego gwarancji. Jeśli termin nie jest podany, to na mocy przepisów kodeksu cywilnego należy przyjąć, że wynosi on jeden rok od dnia wydania rzeczy.

W przypadku umowy sprzedaży dokonywanej w wykonaniu umowy komisu komisant (sprzedawca) nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne, jeżeli przed zawarciem umowy podał to do wiadomości kupującego. Jednakże wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy wad rzeczy, o których komisant wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć (art. 770 kc). Jednakże zgodnie z kolejnym artykułem – 770 [1] kc - do umowy sprzedaży rzeczy ruchomej, zawartej przez komisanta z osobą fizyczną, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, stosuje się przepisy o sprzedaży konsumenckiej. W przypadku umowy z konsumentem nie ma więc zastosowania ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa wcześniej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY