Umowa sprzedaży

Zatajenie wad fizycznych przez sprzedającego a przedawnienie się odpowiedzialności z tytułu rękojmi

Zatajenie wad fizycznych przez sprzedającego a przedawnienie się odpowiedzialności z tytułu rękojmi

Kiedy przedawnia się odpowiedzialność z tytułu rękojmi? Kupiłam mieszkanie 4 lata temu, które okazało się być z wadami fizycznymi, które sprzedawca specjalnie przede mną zataił. Nie mam protokołu (...)

Odpowiedzialność sprzedawcy na zasadzie ryzyka a zwolnienie się z opowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne

Odpowiedzialność sprzedawcy na zasadzie ryzyka a zwolnienie się z opowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne

Kiedy sprzedawcy przysługuje zwolnienie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionej nieruchomości? Czy wówczas, kiedy nie były te wady wyszczególnione w protokole zdawczo- (...)

Okres odpowiedzialności sprzedawcy za towar niezgodny z umową

Okres odpowiedzialności sprzedawcy za towar niezgodny z umową

W jakim okresie sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową?

Wada prawna zakupionego towaru a odszkodowanie od sprzedawcy

Wada prawna zakupionego towaru a odszkodowanie od sprzedawcy

Zakupiłam towar z wadą prawną, o czym dowiedziałam się już po jego dostarczeniu. Towar natychmiast sprzedawcy zwróciłam i zażądałam zwrotu zapłaconej ceny. Czy w takich okolicznościach przysługuje (...)

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy

Kiedy sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy?

Forma umowy przenoszącej własność udziału w nieruchomości

Forma umowy przenoszącej własność udziału w nieruchomości

Jaką formę powinna mieć umowa przenosząca własność udziału w nieruchomości?

Zwolnienie się sprzedawcy od ustawowej odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy

Zwolnienie się sprzedawcy od ustawowej odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy

Czy sprzedawca może się zwolnić od ustawowej odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy?

Treść żądania kupującego powołującego się na zasadę rękojmi, jeśli rzecz ma wady

Treść żądania kupującego powołującego się na zasadę rękojmi, jeśli rzecz ma wady

Czego może żądać kupujący powołując się na zasadę rękojmi jeśli rzecz ma wady, a jest oznaczona tylko co do gatunku?

Środki dowodowe, którymi można wykazać pozorność umowy sprzedaży

Środki dowodowe, którymi można wykazać pozorność umowy sprzedaży

Jakimi środkami dowodowymi można wykazać pozorność sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego ( w celu ukrycia umowy darowizny)?

Kupno nieruchomości od zadłużonej żony

Kupno nieruchomości od zadłużonej żony

Żona ma nieruchomość (działkę budowlaną) oraz długi do spłacenia. Czy może sprzedać ową nieruchomość mężowi? Małżonkowie mają podpisaną rozdzielność majątkową.

Unieważnienie umowy pozornej oraz zmiana wpisu w księdze wieczystej

Unieważnienie umowy pozornej oraz zmiana wpisu w księdze wieczystej

Jakie czynności należy podjąć by unieważnić pozorną umowę sprzedaży zawartą w celu ukrycia umowy darowizny? Jak zmienić wpis w księdze wieczystej tej nieruchomości?

Tryb zawierania umów na dostawę i wytwarzanie

Tryb zawierania umów na dostawę i wytwarzanie

Jaki jest tryb zawierania umów szczegółowych na dostawę i wytwarzanie?

Umowa sprzedaży nieruchomości dla ukrycia umowy darowizny

Umowa sprzedaży nieruchomości dla ukrycia umowy darowizny

Czy umowa sprzedaży nieruchomości zawarta w formie aktu notarialnego (zawarta dla ukrycia umowy darowizny) jest ważna?

Wyłączenie w umowie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

Wyłączenie w umowie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

Czy można wyłączyć w umowie odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy?

Wada rzeczy po wydaniu jej przez kupującego a rękojmia

Wada rzeczy po wydaniu jej przez kupującego a rękojmia

Jakie czynności należy podjąć w przypadku wady rzeczy, która ujawniła się już po otrzymaniu jej przez kupującego?

Definicja wady fizycznej w myśl przepisów o rękojmi

Definicja wady fizycznej w myśl przepisów o rękojmi

Na czym może polegać wada fizyczna sprzedanej rzeczy w myśl przepisów o rękojmi?

Sprzedaż nieruchomości bez zachowania aktu notarialnego

Sprzedaż nieruchomości bez zachowania aktu notarialnego

Mam taki problem, iż moi rodzice 25 lat temu zakupili 6/8 części domu. Pozostała część, zgodnie z odpisem Księgi wieczystej, należy do 3 innych osób ( matki i dwóch córek ). Za tą część (...)

Sprzedaż rzeczy trwale z gruntem związanej

Sprzedaż rzeczy trwale z gruntem związanej

W roku 1996 dokonałem sprzedaży przekaźnika, który jest trwale z gruntem związany. Następnie wraz z nabywcą zawarłem umowę dzierżawy nieruchomości stanowiącą powierzchnie pod sprzedanym przekaźnikiem. (...)

Stosunki cywilnoprawne między stronami umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości

Stosunki cywilnoprawne między stronami umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości

Jak kształtują się stosunki cywilnoprawne między stronami w odniesieniu do warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości?

Rękojmia na zakupioną rzecz

Rękojmia na zakupioną rzecz

Kiedy przysługuje mi rękojmia na zakupioną rzecz? I jakie mogę podjąć działania w związku z ową rękojmią?

Sprzedaż gruntu, który gmina oddała w użytkowanie wieczyste

Sprzedaż gruntu, który gmina oddała w użytkowanie wieczyste

Czy gmina może sprzedać grunt, który oddała w użytkowanie wieczyste?

Nieruchomość na aukcji

Nieruchomość na aukcji

Jakiś czas temu na aukcji internetowej (w serwisie Allegro) wylicytowałem wystawioną na sprzedaż nieruchomość. Właściciel nieruchomości i wystawiający ją na licytację w jednej osobie uchyla (...)

Sprzedaż części składowej nieruchomości

Sprzedaż części składowej nieruchomości

Czy mogę sprzedać część składową nieruchomości ( urządzenie trwale z gruntem powiązane) ?

Obowiązki gwaranta

Obowiązki gwaranta

Na czym polega gwarancja na określony przedmiot, po jego zakupie?

Co należy zrobić aby nabyć grunt od użytkownika wieczystego?

Co należy zrobić aby nabyć grunt od użytkownika wieczystego?

Planuję nabyć pas ziemi od mojego sąsiada. On zaś użytkuje wieczyście owy grunt od gminy. Jakie kroki powinienem podjąć?

Możliwość sprzedaży nieruchomości po śmierci przez spadkobiercę

Możliwość sprzedaży nieruchomości po śmierci przez spadkobiercę

Mój syn będzie jedynym spadkobiercą moich nieruchomości ( działki z niedokończoną budową domu oraz budynków administacyjno-socjalnych na której prowadziłem spółki z o.o. jak również spółkę (...)

Umowa kredytu zawierana równocześnie z umową sprzedaży konumenckiej na odległość

Umowa kredytu zawierana równocześnie z umową sprzedaży konumenckiej na odległość

Co dzieje się z umową kredytu zawieraną równocześnie z umową sprzedaży konsumenckiej na odległość w sytuacji, gdy konsument odstępuje od tej drugiej umowy?

Odpowiedzialność za wady stolarki okiennej

Odpowiedzialność za wady stolarki okiennej

Mężczyzna zakupił nowe okna. Okna okazały się wadliwe, a reklamacja u producenta nieskuteczna. W związku z tym, mężczyzna złożył przeciwko niemu w sądzie pozew o zapłatę kwoty jaką wydał (...)

Umowy sprzedaży konsumenckiej na odległość, o których mowa w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

Umowy sprzedaży konsumenckiej na odległość, o których mowa w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

Czym charakteryzują się umowy sprzedaży konsumenckiej na odległość, o których mowa w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt (...)

Niezachowanie formy aktu notarialnego dla umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Niezachowanie formy aktu notarialnego dla umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Jakie skutki niesie za sobą niezachowanie formy aktu notarialnego dla umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości?

Umowa sprzedaży a Kodeks cywilny

Umowa sprzedaży a Kodeks cywilny

Jak definiuje się umowę sprzedaży na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego?

Niedziałające oprogramowanie komputerowe

Niedziałające oprogramowanie komputerowe

Jako biuro rachunkowe zakupiłam na firmę oprogramowanie płacowe. Odbyło się to w ten sposób, że ze strony producenta pobiera się wersję demo oprogramowania a następnie producent przysyła klucz (...)

Rękojmia za wady fizyczne sprzedanego mieszkania

Rękojmia za wady fizyczne sprzedanego mieszkania

W miesiącu czerwcu tego roku kupiliśmy z żoną poprzez biuro nieruchomości mieszkanie. Kiedy byliśmy zobaczyć to mieszkanie, właściciel powiedział, że trzeba tylko pomalować ściany. W momencie (...)

Umowa warunkowa

Umowa warunkowa

Zawarłam u notariusza umowę warunkową kupna sprzedażny nieruchomości.Otrzymałam 3/4 kwoty uzgodnionej całej wartości. Zobowiązałam się przenieść własność w dniu zawarcia umowy o przeniesienie (...)

Nieudana reklamacja kamery a gwarancja jakości

Nieudana reklamacja kamery a gwarancja jakości

Zakupiłem w sklepie elektronikę użytkową, kamerę Panasonic. Ponieważ po jakimś czasie zaczęła źle funkcjonować odesłałem ją do naprawy w ramach gwarancji, do autoryzowanego serwisu wskazanego (...)

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Chcę kupić samochód używany (klasa wyższa, wartość pojazdu prawie 80.000 zł). Znalazłem zaufaną firmę, która na zamówienie wyszukuje za granicą samochody (siedziba firmy około 300 km od (...)

Reklamacja rzeczy ruchomej na podstawie kodeksu cywilnego

Reklamacja rzeczy ruchomej na podstawie kodeksu cywilnego

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą kupiłem w sklepie wysyłkowym nowy telefon komórkowy. Ponieważ po kilku miesiącach przestał działać prawidłowo odesłałem go do sprzedawcy (...)

Sprzedaż udziału w nieruchomości

Sprzedaż udziału w nieruchomości

Jest trzech współwłaścicieli działki (współwłasność w częściach ułamkowych). Współwłaściciele ustnie uzgodnili między sobą, że każdy dysponuje swoją częścią według własnego uznania. (...)

Niegodność towaru z umową - filtry do wody

Niegodność towaru z umową - filtry do wody

Zakupiłem filtry do wody wraz z instalacją, jako osoba prywatna. Otrzymałem ofertę od firmy w której podane były warunki finansowe oraz funkcje jakie miały spełniać filtry. Po zamontowaniu okazało (...)

Zakup zadłużonej nieruchomości

Zakup zadłużonej nieruchomości

Zakupiłem nieruchomość, notariusz nie wymagał zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami od sprzedającej, a ja nie sprawdziłem, czy mieszkanie nie jest zadłużone, notariusz w akcie przyjął (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupilem kradziony samochód

27.1.2020 przez: szymon1987

Akt Notarialny warunkowy

24.5.2019 przez: -

zwrot mebli zamówionych

25.4.2018 przez: bolo5

Sprzedaż przez ogłoszenie na OLX

10.3.2018 przez: Bella97