e-prawnik.pl Porady prawne

Sprzedaż mieszkania kupionego od WAM

Pytanie:

W 2003 r żołnierz zawodowy kupił mieszkanie od WAM. Na jakich warunkach można sprzedać takie mieszkanie? Co będzie w przypadku, gdy po sprzedaży takiego mieszkania dokona się kupna nowego mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż mieszkania kupionego od WAM

25.4.2006

Sprzedaż mieszkań przez Wojskową Agencję Mieszkaniową reguluje ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Nabycie prawa własności mieszkania uprawnia do korzystania z tej własności, tj. również do sprzedaży. Szczególne ograniczenia w tym względzie mogą wynikać z samej umowy, w szczególności Agencja mogła zastrzec w niej prawo pierwokupu, co oznacza, że będzie możliwa jedynie sprzedaż warunkowa, pod warunkiem nieskorzystania przez Agencję z prawa pierwokupu. Ponadto nabycie nieruchomości na podstawie tej ustawy następuje na warunkach niezwykle korzystnych dla żołnierza zawodowego, stąd umowa mogła tu przewidywać dodatkowe ograniczenia. Zwłaszcza, że w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tą ustawą jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty (jeśli taka była udzielona przy nabyciu), w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Regulacji tej nie stosuje się w przypadku zbycia na rzecz osoby bliskiej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ