Reklamacja materiałów budowlanych

Pytanie:

Czy zgłaszanie reklamacji na materiały budowlane odbywa się w podobnym trybie, jak na towary konsumpcyjne, tzn. wg przepisów kc dotyczących rękojmi przy umowie sprzedaży?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli umowa sprzedaży materiałów budowlanych zawarta pomiędzy podmiotem profesjonalnym w ramach dokonywanej działalności przedsiębiorstwa a osobą fizyczną, która nabywa owe materiały w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (występuje zatem jako konsument), wówczas obowiązki sprzedawcy z tytułu wad sprzedawanych rzeczy oraz uprawnienia kupującego rozpatrywać należy w oparciu o przepisy Ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Wedle art. 8 ustawy kupujący traci wszelkie uprawnienia związane odpowiedzialnością sprzedawcy za tzw. niezgodność towaru z umową (odpowiednik rękojmi), jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o tej niezgodności (np. istnieniu wad, niekompletności rzeczy) w terminie 2 miesięcy od jej stwierdzenia. Sprzedawca odpowiada zaś za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od wydania towaru kupującemu. W wypadku, gdy umowa sprzedaży materiałów budowlanych została zawarta miedzy dwoma podmiotami profesjonalnymi (przedsiębiorcami) lub dwoma konsumentami, wówczas wchodzą w grę, jak zasugerowano w pytaniu, regulacja kodeksu cywilnego dotycząca rękojmi przy umowie sprzedaży (art. 556-581 kc).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 31.1.2019

  Zakres uprawnień budowlanych będzie w ustawie

  Prawo budowlane będzie regulowało zakres uprawnień budowlanych. Trwają ostatnie prace legislacyjne nad przeniesieniem dotychczas uregulowanego w rozporządzeniu zakresu do ustawy. 

 • 4.2.2005

  Jak reklamować usługi telekomunikacyjne według nowych zasad?

  Od dzisiaj, to jest od 18 listopada 2004 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące trybu postępowania reklamacyjnego usług telekomunikacyjnych. Rozporządzenie określa (...)

 • 20.5.2015

  Reklamacja obuwia - nowe zasady od 2015 roku

  REKLAMACJA BUTÓW NA NOWYCH ZASADACH - zmiana przepisów od początku 2015 roku. Nowe przepisy korzystniejsze dla konsumentów.  Na jakiej podstawie reklamować buty? Jak skorzystać (...)

 • 18.12.2018

  Prezenty przez internet?

  Jeśli kupujemy prezenty przez internet, można je zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Odsyła na się je swój koszt. Ważne są terminy dostawy i realizacji zamówienia (...)

 • 22.6.2010

  Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

  Z dniem 16 kwietnia 2010 roku weszła w życie Ustawa o zmianie Kodeksu cywilnego, która w art. 3 uchyliła Ustawę z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Obecnie zagadnienia (...)