Reklamacja towaru

Pytanie:

Spółka jest dystrybutorem towaru, który zamawia bezpośrednio u producenta na podstawie indywidualnych zleceń przyjmowanych od klientów. Reklamacje towaru klient zgłasza do spółki jako do dystrybutora a dystrybutor przekazuje producentowi. Warunki reklamacji i gwarancji określone przez producenta dołączane są do towaru dostarczanego klientowi. Czy w sytuacji, gdy producent oddala reklamację, uznając ją za niezasadną, a klient chce zwrócić towar dystrybutorowi żądając jednocześnie zwrotu pieniędzy od dystrybutora mamy obowiązek jako dystrybutor przyjąć towar i oddać pieniądze klientowi? Zaznaczamy, że w naszych warunkach sprzedaży jest zaznaczone, że ewentualne reklamacje należy zgłaszać do dystrybutora-sprzedawcy, a ten przekazuje je do rozpatrzenia producentowi.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedzialność z tytułu rękojmii spoczywa na sprzedawcy towaru, a nie na jego producencie. Na producencie spoczywa najczęściej obowiązek z tytułu gwarancji, jeśli takiej gwarancji udzielił. Rękojmia i gwarancja są dwiema zupełnie odrębnymi podstawami do roszczeń z tytułu wady towaru. Rozpatrzenie reklamacji (rękojmii) należy do sprzedawcy. Może on korzystać z opinii producenta w tym zakresie, lecz do niego należy decyzja i on ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmii.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.5.2015

  Reklamacja obuwia - nowe zasady od 2015 roku

  REKLAMACJA BUTÓW NA NOWYCH ZASADACH - zmiana przepisów od początku 2015 roku. Nowe przepisy korzystniejsze dla konsumentów.  Na jakiej podstawie reklamować buty? Jak skorzystać (...)

 • 18.6.2013

  Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” (...)

 • 18.12.2018

  Prezenty przez internet?

  Jeśli kupujemy prezenty przez internet, można je zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Odsyła na się je swój koszt. Ważne są terminy dostawy i realizacji zamówienia (...)

 • 15.11.2018

  Gwarancja a rękojmia

  Reklamację możemy złożyć zarówno z tytułu rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy), jak i z tytułu gwarancji (odpowiedzialność gwaranta). Są to dwie (...)

 • 4.2.2005

  Jak reklamować usługi telekomunikacyjne według nowych zasad?

  Od dzisiaj, to jest od 18 listopada 2004 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące trybu postępowania reklamacyjnego usług telekomunikacyjnych. Rozporządzenie określa (...)