Umowa z cudzoziemcem

Pytanie:

Podpisuję umowę z obcokrajowcami. Obcokrajowcy podpisywali jako pierwsi i podpisali się w miejscu "Kupujący", zamiast "Sprzedający". Czy taka umowa jest nieważna?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

  • Umowa z powodu wskazanej pomyłki nie jest nieważna. W pierwszych paragrafach umowy powinno być dokładnie określone, kto jest Kupującym, a kto Sprzedającym. Ustalenia te mają moc prawną. Słowa „Kupujący” i „Sprzedający” umieszczone przy podpisach nie są wiążące. Umowa dla swej ważności wymaga złożenia podpisów stron określonych w umowie, pod tekstem umowy. Nie ma znaczenia który podpis jest z lewej, a który z prawej strony. To umowa określa jakie są obowiązki każdej ze stron umowy, a oznaczenia przy podpisach pełnią funkcję jedynie pomocniczą dla ustalenia, do której strony należy podpis.
  •  Należy zwrócić uwagę na inny problem pojawiający się przy założeniu, że umowa została sporządzona jedynie w języku polskim. Jeżeli cudzoziemcy nie władają językiem polskim, to nie mogli przeczytać umowy przed podpisaniem (w rzeczywistości nie wiedzieli co podpisują), i od strony prawnej należy traktować ich jak osoby nie mogące czytać. A zatem zgodnie z art. 80 Kodeksu cywilnego do złożenia przez nich oświadczenia woli na piśmie, konieczna była forma aktu notarialnego. Nie zachowanie formy aktu notarialnego nie skutkuje nieważnością umowy, chyba że dla tej konkretnej umowy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności. W sytuacji, gdy forma pisemna ma spełniać jedynie funkcje dowodowe (potwierdzać fakt zawarcia umowy i jej treść w razie ewentualnego sporu przed sądem), umowa jest ważna, lecz należy przyjąć, że została zawarta w formie ustnej, nie zaś pisemnej. Podpis cudzoziemca pod umową sporządzoną w nieznanym mu języku, jest nieskuteczny, gdyż nie wiedział co podpisuje.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Adam

14.9.2009 15:16:33

Re: Umowa z cudzoziemcem

chcialbym wpisac syna na wspolwlasciciela samochodu jest akt darowizny syn nie posiada polskiego obywatelstwa tylko ukrainskie i ma karte polaka


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: