Sprzedaż nieruchomości na raty

Pytanie:

"Właściciel nieruchomości oferuje jej sprzedaż z opcją zapłacenia 50% ceny w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej i 50% w ratach w ciągu roku po jej sprzedaniu. Czy istnieje możliwość odzyskania nieruchomości w razie braku wpłat po zawarciu umowy przyrzeczonej? "

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż nieruchomości na raty

Jeżeli dojdzie do zawarcia definitywnej umowy przeniesienia własności (tzn. nie umowa warunkowa, nie wyłącznie zobowiązanie do przeniesienia własności), a zatem własność nieruchomości przejdzie na kupującego, a ten nie uiści drugiej części umówionej ceny to należy odwołać się do art. 491 kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią jeśli dłużnik dopuścił się zwłoki z wykonaniem świadczenia, to wierzyciel może wyznaczyć mu termin dodatkowy o odpowiedniej długości na wykonanie tego świadczenia.

Po jego bezskutecznym upływie wierzyciel może od umowy odstąpić. Skutkiem takiego odstąpienia jest to, iż obie strony są zobowiązane do zwrócenia sobie tego, co świadczyły w ramach wykonania umowy. Zatem kupujący jest zobowiązany do zwrotu nieruchomości, a sprzedający do zwrotu ceny. Należy podkreślić, iż własność nieruchomości nie przechodzi tu automatycznie z powrotem na sprzedającego, kupujący jest zobowiązany do dokonania powrotnego przeniesienia tej własności (oświadczeniem woli w formie aktu notarialnego). Wynika to nie z przepisów, lecz z orzecznictwa sądu najwyższego. W razie gdyby dłużnik odmówił złożenia tego oświadczenia, może ono zostać zastąpione przez orzeczenie sądu.

 

Art. 491 par. 2 kc nie znajdzie tu zastosowania, gdyż świadczenie tylko jednej ze stron jest podzielne (kupującego), przeniesienie własności nieruchomości nie jest świadczeniem podzielnym. Zatem w przypadku zwłoki nawet z zapłatą jednej raty wierzyciel będzie mógł od umowy odstąpić

Prawo do odstąpienia może zostać również wprost zastrzeżone w umowie, dzięki czemu wierzyciel nie będzie musiał wyznaczyć terminu dodatkowego w przypadku zwłoki z zapłatą drugiej części ceny, a będzie mógł od umowy od razu odstąpić w przypadku zwłoki (art. 492 kc).


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika