Zwrot wycofanego z obrotu towaru

Pytanie:

W lutym przychodnia lekarska zakupiła partię szczepionek, które jak się potem okazało są wadliwe i zostały zarządzeniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego wycofane z obrotu. Szczepionki zostały sprzedane przychodni z odroczonym terminem płatności który jeszcze nie minął, co oznacza że do dziś nie są one zapłacone. Po otrzymaniu informacji o wycofaniu towaru z obrotu telefonicznie i faksem powiadomiliśmy dystrybutora szczepionek iż wobec zaistniałej sytuacji żądamy odbioru wadliwego towaru i korekty do 0 wystawionych w poprzednim miesiącu i zaksięgowanych przez nas faktur VAT. Więcej tego typu szczepionek - gdy rozeszła się zła fama i mija na nie sezon- nie chcemy gdyż istnieje duże ryzyko ich nie sprzedania. Dystrybutor mimo upływu 2-ch tygodni nie robi nic, uchyla się od żądanego działania, nie przyznaje się do otrzymania faksu z żądaniem. Jak w takiej sytuacji powinniśmy skutecznie zadziałać, aby pozbyć się wadliwego towaru bez konieczności jego zapłaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W opisanym stanie faktycznym zawarli Państwo umowę sprzedaż, w której szczegółowo został określony zakupiony towar. W związku z tym faktem, że dostawca dostarczył Państwu wadliwy towar, to przysługuje Państwu uprawnienie z tytułu rękojmii.

Jeśli zakupiona rzecz ma wadę, a kupujący spełni wymienione wyżej warunki to może on żądać:

  1. Odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca oświadczy gotowość natychmiastowej wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wadę usunie. Powszechnie przyjmuje się, że na dokonanie powyższego sprzedawca ma dwa tygodnie. Jednak jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, a wady są istotne to kupujący może żądać odstąpienia od umowy niezależnie od powyższego.
  2. Obniżenia ceny w stosunku do obniżenia wartości rzeczy ze względu na posiadaną wadę.
  3. Dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Żądanie to przysługuje jednak w razie zakupu rzeczy oznaczonej co do gatunku, czyli takiej, która nie jest wyróżniona poprzez posiadanie jednostkowych, tylko sobie właściwych cech. Rzeczami oznaczonymi co do gatunku są np. buty, telewizor czy samochód.
  4. Usunięcia wady. Żądanie to przysługuje w razie zakupu rzeczy oznaczonej co do tożsamości, np. garnituru szytego na miarę. Żądanie to skuteczne jest w przypadku gdy sprzedawca jest zarazem wytwórcą rzeczy albo przynajmniej na podstawie pisemnego upoważnienia wytwórcy prowadzi naprawy i serwis.

Jak więc wynika z powyższego, mogą Państwo skorzystać z jednej z powyżej wskazanych przesłanek.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY