Bezpieczny zakup samochodu

Pytanie:

"Czy w polskim prawodawstwie sprzedaż samochodu potwierdzona umową kupna-sprzedaży i przekazaniem dowodu rejestracyjnego oraz samego samochodu jest ostateczna i można uważać, że nabywca jest bezwarunkowym nowym właścicielem pojazdu? Przy założeniu, że w dowodzie rejestracyjnym nie ma żadnych wpisów o zajęciu, zabezpieczeniu i współwłasności. Pytanie pojawia się w odniesieniu do prasowych informacji o zajmowaniu samochodów przez komorników (zwykłych i skarbowych) poprzez zgłoszenie zajęcia do wydziału komunikacji dłużnika (bez zajęcia samochodu i dowodu rejestracyjnego). Konkretnie chciałbym mieć pewność, że do zakupu samochodu wystarczy umowa i przekazanie samochodu wraz z dowodem, w którym nie ma wpisów i zajęć. Jeżeli jest inaczej to proszę o informacje: jakie czynności prawne i dokumenty będą dawały pełną gwarancję, że zakupiony samochód stanie się bezwarunkowo moją własnością? Z tym że interesują mnie tylko czynności formalno-prawne, a nie prywatne sposoby sprawdzania czy na samochodzie nie ma zajęć."

Odpowiedź prawnika: Bezpieczny zakup samochodu

Przyczyny zajęcia

Jak się domyślamy problem z zajęciami samochodu wynika z obciążenia tych pojazdów zastawem. Można wyróżnić zastaw zwykły, rejestrowy i skarbowy. W przypadku zastawu jest Pan właścicielem samochodu, lecz rzecz ta jest obciążona prawem osoby trzeciej. Podobnie jest z nieruchomościami i hipoteką.

Z tego punktu widzenia sprzedaż samochodu potwierdzona umową kupna-sprzedaży i przekazaniem dowodu rejestracyjnego oraz samego samochodu jest ostateczna i staje się Pan właścicielem pojazdu. Ale mimo to osoba trzecia może zaspokoić swoją wierzytelność z tej rzeczy. Niezbędne jest więc zbadanie rejestru zastawów - sprawdzenie w nim czy pojazd nie jest obciążony zastawem.

Natomiast w przypadku zwykłego zastawu rzecz jest w posiadaniu zastawnika (wierzyciela).

W przypadku zajęcia dokonywane przez komornika skarbowego mamy do czynienia przede wszystkim z zastawem skarbowym, uregulowanym w Ordynacji podatkowej (art. 41 i nast.). Aby wykluczyć to obciążenie należy zbadać rejestr zastawów skarbowych.

Niezbędne czynności

Rejestr zastawów (dot. zastawów rejestrowych) jest rejestrem centralnym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów składa się na formularzu w Wydziale Obsługi Klientów lub w ekspozyturze (prowadzą je wydziały gospodarcze w sądach). Informacje teleadresowe można znaleźć na stronie ministerstwa.

Opłaty:

  1. za odpis lub informację wydawaną na wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów - 15 zł, 
  2. za zaświadczenie wydawane na wniosek o wydanie zaświadczenia - 20 zł, 
  3. za informację wydawaną na wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów - 10 zł. 

Rejestry zastawów skarbowych prowadzone są przez naczelników urzędów skarbowych. Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych prowadzi minister właściwy do spraw finansów publicznych. Kupujący pojazd powinien złożyć wniosek do organu prowadzącego rejestr o wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych zawierającego informacje o obciążeniu rzeczy lub prawa zastawem skarbowym oraz o wysokości zabezpieczonego zastawem skarbowym zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej. Za wydanie wypisu pobiera się opłatę w wysokości 20 zł (za wypis z rejestru u danego Naczelnika US) i 50 zł (za wypis z centralnego rejestru). Oczywiście kupujący może zażądać tych zaświadczeń od właściciela pojazdu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika