Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności

Pytanie:

Czy zastrzeżenie stron o zadatku u umowie przedwstępnej stanowi klauzulę umowną? Czy umowa przedwstępna jest zobowiązaniem do zawarcia umowy przyrzeczonej? Czy umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zadatek jest dodatkową klauzulą umowną, która ma wzmacniać zobowiązanie. Jest czynnością realną, co oznacza, że do jego ważności niezbędne jest wykonanie go w chwili zawarcia umowy. Zadatek musi być więc wręczony drugiej stronie przy zawarciu umowy. Odpowiadając na pytanie - niewątpliwie zastrzeżenie przez strony w umowie przedwstępnej zadatku stanowi klauzulę umowną, dokładniej - zastrzeżenie takiego zadatku stanowi klauzulę przyszłej umowy, do której zawarcia strony zobowiązały się w umowie przedwstępnej. Jak już wspomniałem, zadatek powinien być wręczony przy zawarciu umowy przyrzeczonej.
Umowa przedwstępna, ze swej istoty stanowi zobowiązanie jednej lub dwóch stron do zawarcia umowy przyrzeczonej. Musimy jednak w umowie przedwstępnej podać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, co oznacza, że umowa przedwstępna zobowiązuje do zawarcia oznaczonej umowy, jeśli określa jej istotne postanowienia. Pod terminem „istotne postanowienia” rozumiemy np. rodzaj umowy, rzecz, cenę, oraz inne warunki, bez których strony nie zgodziłyby się dokonać transakcji. Dobrze jest też określić termin, w którym strony zawrą umowę przyrzeczoną lub określić go w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej. W przeciwnym razie, jeśli strony po upływie roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej, nie wyznaczą terminu do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie będą mogły domagać się przed sądem zawarcia tejże umowy.
Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego, o czym wprost mówi nam art. 158 k.c. Forma aktu notarialnego jest w tym przypadku przesłanką ważności umowy zobowiązującej. Jednakże należy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Z punktu widzenia ustawodawcy, czym innym jest umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości, a czym innym jest umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości. Jest to o tyle ważne, że umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości może być zawarta bez zachowania aktu notarialnego. Dzieje się tak, ponieważ na umowę kupna – sprzedaży nieruchomości składa się m.in. zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości, oraz przeniesienie własności nieruchomości. I te umowy muszą być zawarte w formie aktu notarialnego. Natomiast umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości możemy zawrzeć w zwykłej formie pisemnej. Możemy też umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości zawrzeć w formie aktu notarialnego (możemy, nie musimy). Jest to jednak o tyle bardziej korzystne, iż w przypadku, gdy druga strona uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, czyli umowy kupna sprzedaży, możemy domagać się przed sądem, by druga strona zawarła tę umowę. Sąd będzie mógł wydać wtedy orzeczenie, którego skutkiem będzie zawarcie umowy przyrzeczonej. Jeśli natomiast nie zawrzemy przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, to tylko będziemy mogli domagać się odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku niewykonania umowy przedwstępnej. Nie doprowadzimy jednak do sytuacji, w której sąd nakaże zawarcie umowy przedwstępnej (nie doprowadzimy do sytuacji, która skutkować będzie zawarciem umowy przyrzeczonej). Jeśli więc, zależy nam na kupnie oznaczonej nieruchomości, powinniśmy umowę przedwstępną sprzedaży tej nieruchomości zawrzeć w formie aktu notarialnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 27.9.2017

  Umowa dożywocia - Na czym polega? Jak zawrzeć umowę dożywocia?

  Nasze społeczeństwo starzeje się w tempie podobnym do istniejącego w krajach wysoko rozwiniętych. Każdego roku mniej osób pracuje na emerytury coraz większej rzeszy osób nieaktywnych (...)

 • 21.8.2014

  Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

  Darowizna to chyba najczęściej stosowana umowa w stosunkach rodzinnych. Obowiązki z nią związane mogą nieco się różnić w zależności od przedmiotu darowizny. W niniejszej poradzie zajmiemy (...)

 • 15.7.2017

  Czym jest użytkowanie wieczyste?

  Użytkowanie wieczyste to prawo o charakterze dość mocno zbliżonym do prawa własności, jednak nie tożsame z nim. W pewien sposób przypomina także ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie (...)

 • 29.1.2010

  Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

  W niniejszym artykule omówione zostały poszczególne rodzaje umów, zwanych potocznie umowami deweloperskimi. Przykładowo do tej grupy należą umowy deweloperskie w ścisłym tego (...)