Dziedziczenie praw autorskich i wynalazczych

Pytanie:

Co można zapisać w testamencie, a czego nie? Czy tzw. dobra niematerialne, np. własność intelektualna, patenty, etc. podlegają dziedziczeniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ogólną zasadą jest, że dziedziczeniu podlegają prawa i obowiązki majątkowe, tzn. takie, które mają wartość majątkową. Nie dziedziczy się praw osobistych zmarłego. Przepisy dotyczące poszczególnych rodzajów praw, co do których mogą istnieć wątpliwości czy wchodzą do spadku, stanowią o tym, jakie prawa podlegają dziedziczeniu. Prawa majątkowe autorskie podlegają dziedziczeniu, o czym stanowią wyraźnie przepisy prawa autorskiego, zaś prawa wynikające z patentu (oraz sam patent) podlegają dziedziczeniu w myśl przepisów ustawy o wynalazczości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

rob

10.6.2010 12:39:47

Re: Dziedziczenie praw autorskich i wynalazczych

Witam mam takie pytanie: "Wyczerpanie prawa własności intelektualnej" i nie wiem, czy tekst poniżej to odpowiedz na to pytanie, prosze o odpowiedz.: - wprowadzenie do obrotu następuje przez uprawnionego lub za jego zgodą przez osobę trzecią (obejmuje sprzedaż konkretnego egzemplarza utworu bądź tez rozporządzanie nim); - dotyczy egzemplarza utworu (nie będzie to prezentacja multimedialna, chyba że zapisana jest na odpowiednim nośniku);

rob

10.6.2010 12:38:49

Re: Dziedziczenie praw autorskich i wynalazczych

Witam mam takie pytanie: "Wyczerpanie prawa własności intelektualnej" i nie wiem, czy tekst poniżej to odpowiedz na to pytanie, prosze o odpowiedz.: - wprowadzenie do obrotu następuje przez uprawnionego lub za jego zgodą przez osobę trzecią (obejmuje sprzedaż konkretnego egzemplarza utworu bądź tez rozporządzanie nim); - dotyczy egzemplarza utworu (nie będzie to prezentacja multimedialna, chyba że zapisana jest na odpowiednim nośniku);

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: