Egzekucja a alimenty płacone terminowo

Pytanie:

Od 5 miesięcy płacę terminowo (za pośrednictwem poczty) żonie alimenty na syna, ostatnio dostałem od komornika wezwanie do zapłaty zaległych alimentów (na które mam potwierdzenie, że są zapłacone) oraz informację, że bieżące alimenty będą ściągane z wynagrodzenia co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla mnie. Pismo od komornika zostało przysłane również do firmy, w której pracuję. Czy żona ma prawo egzekwować alimenty przez komornika kiedy płacę terminowo i nie zalegam z żadną wpłatą? Czy mogę w takiej sytuacji złożyć skargę do Sądu na czynność komornika?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W sytuacji, gdy osoba zobowiązana do wykonywania obowiązku alimentacyjnego spełnia go w wysokości i terminie określonym w tytule wykonawczym, a wierzyciel jednak wszczyna postępowanie egzekucyjne, wówczas w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zajęciu wynagrodzenia należy złożyć skargę do sądu na w/w czynność podjętą przez komornika. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyraźnie wskazano, iż wierzyciel, który bez potrzeby powoduje wszczęcie egzekucji w sytuacji, gdy dłużnik wypełnia swe obowiązki, powinien ponieść koszty wywołane tym postępowaniem. Zachowanie wierzyciela w takiej sytuacji nie jest zachowaniem celowym, wobec faktu wykonywania obowiązków alimentacyjnych przez osobę do tego zobowiązaną. W skardze należy wskazać na fakt płacenia alimentów i dołączyć odpisy dowodów wpłaty świadczeń należnych wierzycielowi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

an30an@wp.pl

10.2.2013 7:7:31

Re: Egzekucja a alimenty płacone terminowo

od kilku lat placimy alimenty na poczaatku placilismy poczta gdzi ena kazdym przekazie pocztovvym jest vvyszczegolniony miesiac i vvyrazna adnotacja dla kogo sa alimenty gdzie jest to kvvota vvplat ponad 10 tys a komornik podvvazyl urzad pocztovvy vvplaty i utvvorzyl vvraz z pracovvnikiem mops sztuczny dlugl,ktory ciazy na mojej rodzinie nie vviem co mam robic jestem bezsilna pravvu ,ktore jest vv Polsce

zobowiązany

18.11.2010 20:10:15

Re: Egzekucja a alimenty płacone terminowo

wyrok: alimenty płatne do rąk matki do 10 każdego miesiąca. stan faktyczny: 1.alimenty były wysyłane na bieżąco przekazem pocztowym zawsze do 8 każdego miesiąca. 2.12-go matka odebrała alimenty, natomiast 13 złożyła wniosek u komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej z tytułu zaległych alimentów,które otrzymała 12-go i nakazała pobieranie alimentów za każdy rozpoczęty miesiąc. 3. 21-go dowiedziałem się o wszczęciu egzekucji komorniczej. W tym samym dniu okazałem komornikowi wszystkie kwitki wpłat z zapłaconych alimentów i złożyłem komornikowi wniosek o zawieszeniu postępowania i obciążeniu matki kosztami egzekucji komorniczej. 4. ponadto w terminie 7 dniowym złożyłem do Sądu Rejonowego skargę naczynności komornika polegające na obciążeniu mnie wszelkimi kosztami egzekucyjnymi i wniosłem o obciążenie matki z tytułu niecelowego i złośliwego wszczęcia egzekucji komorniczej. 5.Komornik na mój wniosek nie zawiesił postępowania komorniczego gdyż jak stwierdził nie jest on uprawniony do badania zasadności i wymagalności objętego tytułem wykonawczym oraz poinformował, że matka ograniczyła egzekucję o ratę alimentacyjną, którą otrzymała 12-go oraz podtrzymała wniosek egzekucyjny do pobierania alimentów od najbliższego miesiąca. 6. [B]Sąd wydał postanowienie[/B]: Obciążył matkę wszelkimi kosztami egzekucyjnymi oraz zasądził od matki kwotę 100 zł na moją rzecz tytułem zwrotu kosztów postępowania. uzasadnienie:...z dowodów wynika, że zawsze płaciłem alimenty w terminie nawet z dwu dniowym wyprzedzeniem,choć w przeciągu pół roku spóźniłem się tylko 4-ro krotnie(spóźnienia były spowodowane działaniem poczty i były do spóźnienia 1-2 dniowe,liczy sie data odbioru alimentów przez matkę)....negatywne zachowanie matki, iż 13-go złożyła wniosek u komornika z alimentów, które otrzymała 12-go..Sąd obciążył matkę wszelkimi kosztami egzekucyjnymi..ponadto z godnie z art. 818 KPC żaden z przepisów nie pozwala na zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez Sąd mimo tego, że dobrowolnie płaciłem alimenty..matka jest dycydentem w tej sprawie i to ona decyduje czy chce egzekwować alimenty przez komornika i tylko ona może te postępowanie umorzyć.. [B]mój wniosek:-[/B]złośliwość nie zna granic i trzeba z tym walczyć.Na drugi raz zanim pójdzie szybko do komornika zastanowi się 100 razy czy warto...:) pozdrawiam i mam nadzieję, że to pomoże innym w walce ze złośliwym zachowaniem matek

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 13.4.2019

  Odliczenie od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne dziecka

  3 kwietnia 2019 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej B. K. dotyczącej odliczenia od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne dziecka w PIT.

 • 3.2.2005

  Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

  Egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest egzekucją świadczeń pieniężnych i przeprowadza się ją w sposób typowy dla egzekucji świadczeń alimentacyjnych właśnie. Jednak z racji swojej (...)

 • 10.12.2018

  Bliżej zmian w egzekucji świadczeń alimentacyjnych

  Nawet 60 tys. dzieci będzie mogło dodatkowo skorzystać z funduszu alimentacyjnego – wszystko dzięki rządowej nowelizacji podnoszącej do 800 zł kryterium dochodowe przy przyznawaniu świadczeń (...)

 • 16.9.2017

  Sprawdzisz kontrahenta w urzędzie skarbowym

  Projekt przewiduje wzmocnienie ochrony podatników przed ponoszeniem konsekwencji, powodowanych działalnością nieuczciwych kontrahentów. Każdy przedsiębiorca będzie mógł zapytać (...)

 • 16.5.2016

  Dochodzenie zaległych alimentów

  Wiedza o tym co to jest obowiązek alimentacyjny i czemu służy jest raczej powszechna. Często jednak zapomina się, że oprócz żądania alimentów na przyszłość, można również (...)