Egzekucja alimentów a klauzula wykonalności

Pytanie:

Ojciec dziecka wniósł pozew o zasądzenie alimentów od matki dziecka na jego rzecz. Sąd 19 września wydał wyrok zaoczny zasądzając alimenty i nadając wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. Matka dziecka wniosła sprzeciw od wyroku, ale z uwagi na to, że został wniesiony po terminie sąd sprzeciw odrzucił. Na wyroku znajduje się pieczątka następującej treści: \"W imieniu RP dnia 24 września 2007 r. SR w J. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości w zakresie przedst. ust. małoletniego powoda T.K. zam. J. oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby wykonały postanowienia tytułu niniejszego, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne\". Czy w tej sytuacji, aby dochodzić roszczenia przez komornika ojciec dziecka musi składać wniosek o wydanie wyroku prawomocnego z klauzulą wykonalności, czy ta pieczątka świadczy o wykonalności wyroku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 333 kodeksu postępowania cywilnego sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, m. in. gdy zasądza alimenty, co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa i płatnych przed wniesieniem powództwa, ale tylko za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące. W celu prowadzenia egzekucji alimentów należnych za okres wcześniejszy niż trzy miesiące przed wniesieniem pozwu, konieczna jest klauzula wykonalności. Sąd nada ją po uprawomocnieniu się wyroku z urzędu. Zgodnie bowiem z art. 1082 kpc tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Tytuł wykonawczy doręcza się wówczas wierzycielowi również z urzędu.

Biorąc pod uwagę daty wskazane w pytaniu w chwili wydania tytułu wyrok nie był jeszcze prawomocny, nie upłynął bowiem tygodniowy termin na wniesienie sprzeciwu co do wyroku zaocznego.

Innymi słowy może Pan złożyć do komornika wniosek o egzekucję alimentów w zakresie wskazanym w art. 333 kpc, a po otrzymaniu wyroku z klauzulą wykonalności – w pozostałym zakresie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: