Podejrzenie o popełnienie wykroczenia drogowego

Pytanie:

Pracuję w firmie (ogółem 3 pracowników). Wszyscy, według potrzeb, korzystamy z tego samego samochodu służbowego, którym popełniono wykroczenie drogowe (prędkość). Straż miejska przysłała zdjęcie z którego nie można zobaczyć kto kierował samochodem. Teraz Straż Miejska wzywa wszystkich pracowników i właściciela w charakterze osoby podejrzanej o popełnienie tego wykroczenia. W tej sprawie wyjaśnienia składał już właściciel firmy, który sam nie był w stanie stwierdzić, kto był sprawcą. Te wezwania są dla wszystkich uciążliwe, wiążą się z kosztami i dezorganizują naszą pracę.Czy fakt bycia pracownikiem firmy i sporadycznego korzystania z samochodu upoważnia Straż Miejską do traktowania mnie jako osoby podejrzanej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

Zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec. Jeżeli więc właściciel nie jest w stanie wskazać osoby, która w konkretnym czasie i miejscu prowadziła pojazd - Straż miejsca aby wystosować do sądu wniosek o ukaranie - podejmuje stosowne kroki. Zgodnie z art. 54 par. 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, k.p.w. - w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o ukaranie, właściwy organ przeprowadza czynności wyjaśniające. W ramach tych czynności można również przesłuchać osobę podejrzaną (art. 55 par. 2 k.p.w.). Można zakładać, że wobec niemożności wskazania osoby kierującej pojazdem w chwili popełniania wykroczenia - Straż Miejska zalicza do kręgu osób podejrzanych wszystkich pracowników danego przedsiębiorstwa.

Pamiętać jednak należy, że udział w przesłuchaniu czy nawet skierowanie wobec Pana wniosku o ukaranie nie przesądza o odpowiedzialności za wykroczenie. Zgodnie bowiem z art. 1 Kodeksu wykroczeń odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5 000 złotych lub nagany przy czym nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. O tym czy obwiniony popełnił wykroczenie przesądzi niezawisły sąd w oparciu o wszelkie okoliczności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.2.2018

  Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

  Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje (...)

 • 17.9.2018

  Jak odwołać się od mandatu drogowego?

  Jeśli wystawiono ci mandat drogowy, a masz pewność, że wypisano ci go niesłusznie, pamiętaj, że jest tylko kilka przypadków, kiedy można go uchylić. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób (...)

 • 4.2.2014

  Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok

  Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, (...)

 • 26.1.2019

  Zatrzymanie za grzywnę niekonstytucyjne

  Zastosowanie przez uprawnione służby izolacyjnego środka przymusu, jakim jest zatrzymanie, wobec osoby, która jedynie czasowo przebywa na terytorium Polski, a którą obwinia się o popełnienie (...)

 • 26.12.2018

  Zmiana ustawy o transporcie drogowym

  Rządowy projekt dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z 1 kwietnia 2016 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców (...)