Podejrzenie o popełnienie wykroczenia drogowego

Pytanie:

"Pracuję w firmie (ogółem 3 pracowników). Wszyscy, według potrzeb, korzystamy z tego samego samochodu służbowego, którym popełniono wykroczenie drogowe (prędkość). Straż miejska przysłała zdjęcie z którego nie można zobaczyć kto kierował samochodem. Teraz Straż Miejska wzywa wszystkich pracowników i właściciela w charakterze osoby podejrzanej o popełnienie tego wykroczenia. W tej sprawie wyjaśnienia składał już właściciel firmy, który sam nie był w stanie stwierdzić, kto był sprawcą. Te wezwania są dla wszystkich uciążliwe, wiążą się z kosztami i dezorganizują naszą pracę.Czy fakt bycia pracownikiem firmy i sporadycznego korzystania z samochodu upoważnia Straż Miejską do traktowania mnie jako osoby podejrzanej?"

Odpowiedź prawnika: Podejrzenie o popełnienie wykroczenia drogowego

 

Zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec. Jeżeli więc właściciel nie jest w stanie wskazać osoby, która w konkretnym czasie i miejscu prowadziła pojazd - Straż miejsca aby wystosować do sądu wniosek o ukaranie - podejmuje stosowne kroki. Zgodnie z art. 54 par. 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, k.p.w. - w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o ukaranie, właściwy organ przeprowadza czynności wyjaśniające. W ramach tych czynności można również przesłuchać osobę podejrzaną (art. 55 par. 2 k.p.w.). Można zakładać, że wobec niemożności wskazania osoby kierującej pojazdem w chwili popełniania wykroczenia - Straż Miejska zalicza do kręgu osób podejrzanych wszystkich pracowników danego przedsiębiorstwa.

Pamiętać jednak należy, że udział w przesłuchaniu czy nawet skierowanie wobec Pana wniosku o ukaranie nie przesądza o odpowiedzialności za wykroczenie. Zgodnie bowiem z art. 1 Kodeksu wykroczeń odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5 000 złotych lub nagany przy czym nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. O tym czy obwiniony popełnił wykroczenie przesądzi niezawisły sąd w oparciu o wszelkie okoliczności.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika