e-prawnik.pl Porady prawne

Faktura VAT za roboty budowlane

Pytanie:

Jeśli umowa o wykonanie prac budowlanych nie reguluje, kiedy wykonawca ma wystawić fakturę za wykonaną usługę, to w jakim terminie powinna zostać wystawiona faktura (i czy w ogóle musi być wystawiona)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Faktura VAT za roboty budowlane

2.1.2006

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy o VAT, w przypadku usług budowlano-montażowych, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi. Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie wystawiania faktur VAT (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), w przypadku usług budowlanych fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Faktura taka nie może być jednak wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego (§ 15 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Przykład: Podatnik w dniu 30 lipca wykonał usługę budowlaną. Termin zapłaty określono w niej na 14 dni (najpóźniej do 13 sierpnia). Jeśli do dnia 29 sierpnia wykonawca nie otrzyma zapłaty, wówczas obowiązek podatkowy powstanie w dniu 29 sierpnia (30. dzień od dnia wykonania usługi). Fakturę należy wówczas wystawiać najpóźniej z tym dniem; może ona zostać wystawiona wcześniej, ale nie wcześniej niż w dniu 30 lipca. Jeśli przed dniem 29 sierpnia wykonawca otrzyma zapłatę, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania zapłaty i z tą chwilą należy wystawić fakturę (również w tym przypadku można ją wystawić już w dniu 30 lipca, ale nie wcześniej).

Jak widać z powyższego przykładu, ostateczną chwilę wystawienia faktury determinuje moment powstania obowiązku podatkowego - z tą chwilą faktura musi być wystawiona najpóźniej. Można ją wystawić wcześniej, ale nie wcześniej niż 30. dnia przed dniem powstania obowiązku podatkowego (oznacza to, że najwcześniej fakturę można wystawić z datą wykonania usługi).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ