e-prawnik.pl Porady prawne

Firma polska - działalność za granicą

Pytanie:

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (zarejestrowaną w Polsce) - usługi remontowe i budowlane - chce wykonywać swoje usługi za granicą (na terenie UE) na rzecz zagranicznych odbiorców. Czy wykonując swą działalność za granicą nadal pozostanie opodatkowana w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Firma polska - działalność za granicą

15.5.2007

W zakresie podatku dochodowego każdorazowo należałoby sięgnąć do właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, z którą Polska zawarła z krajem, w którym osoba mająca miejsce zamieszkania/siedzibę w Polsce świadczy usługi. Przykładowo, zgodnie z art. 7 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisaną w Berlinie dnia 14 maja 2003 r., zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa (polskiego) podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (Polsce), chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie (Niemczech) poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie (Niemczech), jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Zgodnie z art. 5 Umowy, określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Określenie "zakład" obejmuje w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat i kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. Plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy.

Natomiast w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) miejscem świadczenia w przypadku usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości. Polski podatnik będzie miał zatem co do zasady obowiązek rozliczenia podatku VAT w kraju położenia nieruchomości, co może wiązać się również z obowiązkiem rejestracji w tym kraju dla celów VAT.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ