Firma polska - działalność za granicą

Pytanie:

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (zarejestrowaną w Polsce) - usługi remontowe i budowlane - chce wykonywać swoje usługi za granicą (na terenie UE) na rzecz zagranicznych odbiorców. Czy wykonując swą działalność za granicą nadal pozostanie opodatkowana w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W zakresie podatku dochodowego każdorazowo należałoby sięgnąć do właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, z którą Polska zawarła z krajem, w którym osoba mająca miejsce zamieszkania/siedzibę w Polsce świadczy usługi. Przykładowo, zgodnie z art. 7 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisaną w Berlinie dnia 14 maja 2003 r., zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa (polskiego) podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (Polsce), chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie (Niemczech) poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie (Niemczech), jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Zgodnie z art. 5 Umowy, określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Określenie "zakład" obejmuje w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat i kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. Plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy.

Natomiast w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) miejscem świadczenia w przypadku usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości. Polski podatnik będzie miał zatem co do zasady obowiązek rozliczenia podatku VAT w kraju położenia nieruchomości, co może wiązać się również z obowiązkiem rejestracji w tym kraju dla celów VAT.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.2.2006

  Zaliczki na podatek pracowników oddelegowanych do pracy we Francji

  Zgodnie z obowiązującą polsko-francuską umową w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, generalnie pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które (...)

 • 20.3.2008

  Usługi do Niemiec - jak ominąć ograniczenia?

  Wstępując 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej, Polska przystąpiła również do jej rynku wewnętrznego, którego reguły - obok swobody przepływu pracowników oraz swobody zakładania (...)

 • 17.11.2018

  Uporządkuj wpisy w CEIDG

  Przedsiębiorcy, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, powinni wiedzieć, że wiele wpisów jednego (...)

 • 3.2.2014

  Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Istotną kwestią jest miejsce płacenia podatków. Unikanie systemów podatkowych, w których stawki podatkowe zniechęcają do prowadzenia działalności zarobkowej jest zjawiskiem powszechnym . Niniejsza (...)

 • 24.4.2017

  Świadczenie usług w innym kraju UE

  Jeśli prowadzisz zarejestrowaną działalność usługową (np. jako architekt lub przewodnik) w swoim kraju, możesz świadczyć te usługi również w innym kraju UE i nie musisz w tym celu (...)