e-prawnik.pl Porady prawne

Indywidualne Programy Rehabilitacji

Pytanie:

Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej. Zgodnie z przepisami tworzymy Indywidualne Programy Rehabilitacji. Pierwszy z nich polega na kupnie wózka widłowego dla pracownika niepełnosprawnego z niesprawnym narządem ruchu. Pytanie: czy faktura zakupu ww. wózka musi być na osobę, na którą jest tworzony program, czy na naszą firmę oraz co za tym idzie koszty związane z eksploatacją wózka mają być fakturowane na niepełnosprawnego czy na nasz zakład?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Indywidualne Programy Rehabilitacji

27.10.2005

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zwany "funduszem rehabilitacji") jest obowiązany do przeznaczania co najmniej 15% środków funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji (zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Dysponentem funduszu rehabilitacji jest pracodawca (art. 33 ust. 9 wskazanej ustawy).

W ramach indywidualnych programów rehabilitacji pracodawca finansuje określone koszty (§ 2 pkt 12a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych), natomiast przepisy nie wskazują, czy konkretny zakup ma być dokonany przez pracownika, a pracodawca dokona zwrotu pieniędzy, czy też zakup ma być dokonany przez pracodawcę i przekazany pracownikami.

W każdym z tych przypadków - zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - na fakturach (tak zakupu jak i późniejszych) powinien być uwidoczniony faktyczny nabywca.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Indywidualne Programy Rehabilitacji

sebastian dąbek

12.12.2010 23:15:45

Re: Indywidualne Programy Rehabilitacji

i.p.r to fikcja są one tylko i wyłącznie dla pracodawców i ich wygody, pracuję już 6lat w z.p.ch.r i ledwie udało mi się wy walczyć zwrot za zakup okularów bez których niestety nie wiel widzę. nie ma zaś problemów z zakupami samochodów i dla firmy czy remontami biur. pytanie więc chy istniej gdzieś a jeżeli tak to gdzie? jakaś precyzyjna lista rzeczy które mogą być zakupione ze środków i.p.r ? i jakie są kryteria przyznawania bądź odmowy przyznania środków z programu i.p.r.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ