Indywidualne Programy Rehabilitacji

Pytanie:

Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej. Zgodnie z przepisami tworzymy Indywidualne Programy Rehabilitacji. Pierwszy z nich polega na kupnie wózka widłowego dla pracownika niepełnosprawnego z niesprawnym narządem ruchu. Pytanie: czy faktura zakupu ww. wózka musi być na osobę, na którą jest tworzony program, czy na naszą firmę oraz co za tym idzie koszty związane z eksploatacją wózka mają być fakturowane na niepełnosprawnego czy na nasz zakład?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zwany "funduszem rehabilitacji") jest obowiązany do przeznaczania co najmniej 15% środków funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji (zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Dysponentem funduszu rehabilitacji jest pracodawca (art. 33 ust. 9 wskazanej ustawy).

W ramach indywidualnych programów rehabilitacji pracodawca finansuje określone koszty (§ 2 pkt 12a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych), natomiast przepisy nie wskazują, czy konkretny zakup ma być dokonany przez pracownika, a pracodawca dokona zwrotu pieniędzy, czy też zakup ma być dokonany przez pracodawcę i przekazany pracownikami.

W każdym z tych przypadków – zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług – na fakturach (tak zakupu jak i późniejszych) powinien być uwidoczniony faktyczny nabywca.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

sebastian dąbek

12.12.2010 23:15:45

Re: Indywidualne Programy Rehabilitacji

i.p.r to fikcja są one tylko i wyłącznie dla pracodawców i ich wygody, pracuję już 6lat w z.p.ch.r i ledwie udało mi się wy walczyć zwrot za zakup okularów bez których niestety nie wiel widzę. nie ma zaś problemów z zakupami samochodów i dla firmy czy remontami biur. pytanie więc chy istniej gdzieś a jeżeli tak to gdzie? jakaś precyzyjna lista rzeczy które mogą być zakupione ze środków i.p.r ? i jakie są kryteria przyznawania bądź odmowy przyznania środków z programu i.p.r.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.7.2010

  Przedłużenie zasiłku chorobowego

  Zdarza się, że pracownik zapadnie na chorobę szczególnie długotrwałą i poważną, a okres trwania niezdolności do pracy takiego pracownika będzie dłuższy od okresu pobierania zasiłku (...)

 • 30.4.2018

  Kto może korzystać z indywidualnych zajęć i indywidualnego nauczania?

  Uczniowie z niepełnosprawnościami bądź problemami zdrowotnymi mogą skorzystać z elastycznych form nauczania.

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 19.9.2017

  Rehabilitacja lecznicza z ZUS

  Chcesz odzyskać zdrowie w ośrodku rehabilitacyjnym? Masz taką możliwość z ZUS. Z rehabilitacji mogą skorzystać: osoby pobierające zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne (...)

 • 30.4.2018

  Dane dużych podatników CIT opublikowane

  Ministerstwo Finansów opublikowało indywidualne dane podatkowe podatników podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu uzyskanego w roku podatkowym (...)