Instalacja klimatyzatora na budynku

Pytanie:

Zamierzam zainstalować klimatyzatory zewnętrzne na zewnątrz mojego lokalu (jestem właścicielem lokalu, a cały budynek w którym jest mój lokal jest własnością spółdzielni mieszkaniowej). Wymiary klimatyzatorów 300x700x300 cm. Spółdzielnia wyraża zgodę pod warunkiem, że starostwo da zgodę. Prawo budowlane podaje nieprecyzyjnie, że jeżeli urządzenia mają gabaryty większe niż 300 cm należy wystąpić o zgodę. Czy ze względu na tak małe gabaryty urządzeń jestem zobowiązany wystąpić do starostwa powiatowego ze zgłoszeniem o przystąpienie do wykonania robót budowlanych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 15 Prawa budowlanego nie wymaga wydania pozwolenia na budowę instalowanie urządzeń na obiektach budowlanych. W kryteriach ustanowionych w tym przepisie mieści się zainstalowanie na budynku urządzeń klimatyzacyjnych. Jednakże z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b Prawa budowlanego wynika obowiązek zgłoszenia do właściwego organu (starosta) zainstalowanie na obiekcie budowlanym urządzenia o wysokości powyżej 3 m. W tym wypadku nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenie do starosty zamiaru zainstalowania w/w urządzeń.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.6.2009

  Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali

  Od 1 stycznia 2009 roku w zasadzie charakterystyka energetyczna, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, powinna być ustalona dla: każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku (...)

 • 13.9.2018

  „Poczta Polska” sprzeda lokal z bonifikatą...

  Poczta Polska SA będzie mogła sprzedawać z bonifikatą samodzielne lokale mieszkalne najemcom, znajdujące się w należących do niej budynkach niemieszkalnych. Możliwy więc będzie wykup mieszkań (...)

 • 21.5.2019

  Skutek prawny wyburzenia lokalu

  Wygaśnięcie odrębnej własności lokalu na skutek jego zburzenia powoduje ustanie odrębnej własności drugiego lokalu, natomiast udziały w nieruchomości wspólnej, związane dotychczas z własnością (...)

 • 17.2.2018

  Zmiana w ochronie praw lokatorów

  Celem nowelizacji przepisów jest wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym to na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego i pokrycia (...)

 • 15.9.2017

  Odrębna własność lokalu nie wygasa z końcem użytkowania wieczystego

  Upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym (...)