Konkurs na aplikację radcowską

Pytanie:

Moja córka wybiera się na aplikację radcowską. Czy w świetle obowiązujących przepisów musi ona posiadać miejsce zameldowania w okręgu właściwej izby radców prawnych, czy też może zdawać w dowolnym mieście w kraju, bez względu na miejsce zameldowania? Czy znane są już koszty takiej aplikacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Ustawy o radcach prawnych, zgłoszenie o przystąpieniu kandydata do konkursu na aplikację radcowską powinno zawierać:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu konkursowego,
  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys,
  • oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
  • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem,
  • zdjęcia.

Z powyższego wynika brak obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zameldowaniu w okręgu właściwej izby, w której przeprowadzony jest egzamin. W obowiązującym stanie prawnym zniknął zatem wymóg meldunkowy, o którym mowa w pytaniu.

Koszty aplikacji radcowskiej ustalone są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską. Rozporządzenie przewiduje, że opłata roczna za aplikację radcowską jest równa czterokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów Ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w wysokości obowiązującej w momencie rozpoczęcia roku szkoleniowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: