Konkurs na aplikację radcowską

Pytanie:

Moja córka wybiera się na aplikację radcowską. Czy w świetle obowiązujących przepisów musi ona posiadać miejsce zameldowania w okręgu właściwej izby radców prawnych, czy też może zdawać w dowolnym mieście w kraju, bez względu na miejsce zameldowania? Czy znane są już koszty takiej aplikacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Ustawy o radcach prawnych, zgłoszenie o przystąpieniu kandydata do konkursu na aplikację radcowską powinno zawierać:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu konkursowego,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem,
 • zdjęcia.

Z powyższego wynika brak obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zameldowaniu w okręgu właściwej izby, w której przeprowadzony jest egzamin. W obowiązującym stanie prawnym zniknął zatem wymóg meldunkowy, o którym mowa w pytaniu.

Koszty aplikacji radcowskiej ustalone są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską. Rozporządzenie przewiduje, że opłata roczna za aplikację radcowską jest równa czterokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów Ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w wysokości obowiązującej w momencie rozpoczęcia roku szkoleniowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Nie będzie wyższych opłat za aplikacje

  Adepci zawodów prawniczych nie muszą obawiać się podniesienia opłat za aplikacje. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, na wniosek wiceministra Sebastiana Kalety, zmieni (...)

 • Harmonogram konkursów w POIR

  W przyszłym roku z programu Inteligentny Rozwój (POIR) w co najmniej 13 nowych konkursach czeka na przedsiębiorców i jednostki naukowe minimum 3 miliardy złotych dotacji. Poza tym uruchomione (...)

 • Dostępność Plus dla przedsiębiorców

  Ruszyły kolejne konkursy na rzecz dostępności. Tym razem 200 mln złotych w ramach Programu Dostępność Plus trafi do przedsiębiorców na innowacje służące seniorom i osobom z niepełnosprawnościami.

 • Wielkie Wyzwanie: Energia

  W organizacji pierwszej polskiej edycji Wielkiego Wyzwania pomogą środki programu Inteligentny Rozwój (POIR). W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dla twórcy najlepszego (...)

 • Jak będą wybierani dyrektorzy instytucji kultury?

  Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej reguluje m.in. tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w samorządowych instytucjach kultury.

NA SKÓTY