Korzystanie z samochodu użyczonego za granicą

Pytanie:

"Mam rodzinę za granicą (w Niemczech). Z racji tego, że nie mam własnego samochodu, chciałbym pożyczyć środek transportu od moich krewnych. W Niemczech mieszka moja siostra z mężem, którzy chętnie użyczyliby mi samochód na pewien czas. Samochód ten jest zarejestrowany na jej męża, który również jest jego właścicielem. Dodam, iż mąż mojej siostry jest narodowości niemieckiej. Czy istnieje taka możliwość, w której mógłbym bez opłat celnych przejechać przez granicę i korzystać z ich samochodu na terenie Polski? Czy wystawienie przez mojego szwagra upoważnienia do korzystania przeze mnie z jego samochodu potwierdzonego notarialnie daje taką możliwość? Czy też potrzebne jest sporządzenie specjalnej umowy wynajmu? Czy w ogóle istnieje jakakolwiek możliwość, abym w zgodzie z prawem mógł przekroczyć granicę polską i mógł poruszać się tym samochodem po Polsce?"

Odpowiedź prawnika: Korzystanie z samochodu użyczonego za granicą

Oczywiście istnieje możliwość przekroczenia granicy Polski i poruszania się tym samochodem zgodnie z prawem po terytorium RP, jednakże wprowadzenie takiego samochodu na polski obszar celny nie jest zwolnione z obowiązku zapłaty cła. Zgodnie z art. 190[4] ustawy Kodeks celny, zwolnione od cła są rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej, przybywającej na polski obszar celny na pobyt stały lub powracającej z czasowego pobytu za granicą, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • rzeczy służyły osobistemu użytkowi tej osoby w miejscu poprzedniego pobytu za granicą, z tym że prywatne środki transportu musiały służyć takiemu użytkowi przez okres co najmniej 6 miesięcy przed datą zakończenia pobytu za granicą, chyba że prawo kraju poprzedniego pobytu ogranicza możliwość rejestracji prywatnych środków transportu bądź wprowadza warunki konstrukcyjne lub techniczne znacząco różniące się od obowiązujących w kraju, 

  • rzeczy będą przeznaczone w kraju do takiego samego celu, w jakim były używane za granicą, 

  • osoba fizyczna przebywała poza polskim obszarem celnym za zgodą władz kraju pobytu przez co najmniej kolejnych 12 miesięcy poprzedzających zmianę miejsca pobytu, 

  • od daty ostatniego zgłoszenia celnego zwalniającego od cła towary na podstawie niniejszego artykułu minęło co najmniej 36 miesięcy.

Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że nie zostały spełnione powyższe przesłanki. Natomiast z procedury odprawy czasowej (co oznacza zwolnienie z cła przywozowego i wywozowego) osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP może skorzystać wówczas, gdy samochód jest przekazany tej osobie do użytku służbowego lub prywatnego przez pracodawcę mającego siedzibę poza polskim obszarem celnym i będącego właścicielem tych środków transportu, a przekazanie to jest określone w umowie o pracę. Skorzystanie z procedury odprawy czasowej przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP jest również możliwe, gdy samochód używany jest przez tą osobę w przypadkach:

  • okazjonalnego wykorzystania pojazdu na polecenie posiadacza pozwolenia, który w chwili ich użycia przebywa na polskim obszarze celnym (na terytorium RP);

  • powrotu na polski obszar celny pojazdem wynajętym za granicą od przedsiębiorcy zajmującego się wynajmem pojazdów, na podstawie pisemnej umowy najmu pojazdu; 

  • wyjazdu z polskiego obszaru celnego pojazdem wynajętym od przedsiębiorcy zajmującego się ich wynajmem mającego siedzibę na polskim obszarze celnym, na podstawie pisemnej umowy najmu pojazdu.

Z powyższych informacji wynika, że przywóz samochodu, należącego do osoby posiadającej miejsce zamieszkania za granicą przez osobę posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium RP na polski obszar celny raczej nie może zostać zwolniony z obowiązku zapłaty cła przywozowego. W sytuacji jakichkolwiek wątpliwości, związanych z zastosowaniem przepisów prawa celnego, warto zwrócić się po informację do organu celnego (np. izby celnej), który ma obowiązek udzielić szczegółowych informacji, a także doradzić rozwiązanie najbardziej optymalne dla podmiotu zwracającego się po informację (art. 4 ustawy Kodeks celny). Informacje udzielane są bezpłatnie.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika