Prawo podatkowe: Archiwum

Praca w Wielkiej Brytanii a obowiązek podatkowy w Polsce

Praca w Wielkiej Brytanii a obowiązek podatkowy w Polsce

10.2.2014

W 2006 r. została podpisana między Polską a Wielką Brytanią nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.. Zmieniony w niej został art. 22 zmieniający sposób unikania podwójnego opodatkowania i to w sposób korzystny dla podatników. Nową (...)

Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane!

Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane!

17.10.2012

Od 1 maja 2004 r. stawka VAT-u na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 %. Jednak od początku 2006 r. obowiązuje ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Jest ona podstawą żądania zwrotu części VAT-u (wynikającego (...)

Rabaty i marże

Rabaty i marże

10.4.2012

W prawie polskim obowiązuje tzw. zasada swobody kontraktowania, która oznacza w szczególności, że strony zawieranej umowy (w tym umowy sprzedaży) mogą swobodnie kształtować postanowienia wiążącego ich zobowiązania umownego. Jednakże jego treść lub cel nie może sprzeciwiać się właściwości (...)

Jak rozliczyć ulgę remontową?

Jak rozliczyć ulgę remontową?

21.9.2011

Wprawdzie ulga remontowo-modernizacyjna została wykreślona z ustawy o podatku dochodowym, ale ze względu na to, że ma ona charakter trzyletni, podatnicy mają prawo z niej korzystać i mogą odliczyć od podatku wydatki poniesione na remont i modernizację do końca roku 2005. Przepis art. 12 uchwalonej (...)

Organizacje pożytku publicznego - sposób na zmniejszenie podatku

Organizacje pożytku publicznego - sposób na zmniejszenie podatku

8.4.2009

Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dała podatnikom możliwość obniżenia należnego fiskusowi podatku poprzez odliczenie od kwoty należnego podatku dokonanych wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jest to niespotykany dotychczas w naszym kraju sposób na obniżenie (...)

Oddaj 1 % swojego podatku na cele charytatywne! - do 2006 r.

Oddaj 1 % swojego podatku na cele charytatywne! - do 2006 r.

14.2.2008

Od 1 stycznia 2004 roku prawodawca wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 27d, stanowiący, że polscy podatnicy mogą przekazywać 1 % swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, (...)

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

25.1.2008

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku VAT należnego (...)

Kto i kiedy musi montować kasy fiskalne?

Kto i kiedy musi montować kasy fiskalne?

17.1.2008

Od 1 kwietnia br. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących. Określa ono zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku (...)

Koszty uzyskania przychodu u pracownika

Koszty uzyskania przychodu u pracownika

13.8.2007

Podstawą potrącenia kosztów uzyskania przychodu jest dla pracodawcy jako płatnika, wypłata w danym miesiącu wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jeżeli pracownik świadczy pracę na rzecz swojej firmy, zgodnie z obowiązującą go umową i otrzymuje z tego tytułu pensję, to należą mu się (...)

Jaki kurs walut przyjąć przy różnicach kursowych?

Jaki kurs walut przyjąć przy różnicach kursowych?

8.8.2007

Otrzymane przychody i poniesione koszty w walutach obcych przelicza się w zasadzie na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu i dnia poniesienia kosztu ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe występują natomiast wówczas, gdy wartość danej (...)

Jakie zmiany w podatkach od nowego roku?

Jakie zmiany w podatkach od nowego roku?

3.6.2007

W przeciwieństwie do lat poprzednich, 1 stycznia 2005 r. nie przyniesie wielu zmian. Tym niemniej warto się dowiedzieć co nas czeka w 2005 r., zwłaszcza, że większość wprowadzanych zmian jest korzystna dla podatników. Najważniejszą z nowości jest bez wątpienia zmiana formuły udzielanych (...)

Odliczenia związane z nabyciem samochodów

Odliczenia związane z nabyciem samochodów

16.5.2007

Na gruncie poprzedniej ustawy VAT prawo do odliczenia podatku przysługiwało tylko podatnikom nabywającym samochody inne niż osobowe, których dopuszczalna ładowność wynosiła co najmniej 500 kg. Dodatkowym warunkiem było posiadanie przez ten samochód homologacji producenta lub importera dla (...)

Zwrot podatku VAT na granicy - stan prawny do 30 kwietnia 2004 r.

Zwrot podatku VAT na granicy - stan prawny do 30 kwietnia 2004 r.

20.5.2005

Z tej porady uzyskasz informacje o tym kiedy możesz uzyskać zwrot podatku VAT, który zapłaciłeś kupując polskie towary i co zrobić, żeby te pieniądze odzyskać. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać podatek zapłacony przy nabyciu towarów?

Obowiązek podatkowy po dziale spadku - opinia prawna

Obowiązek podatkowy po dziale spadku - opinia prawna

25.4.2005

Obowiązek podatkowy ciąży na spadkobiercy lub spadkobiercach. Moment, w którym powstaje obowiązek podatkowy jest różny w zależności od tego, z jakim tytułem mamy do czynienia. Przy nabyciu w drodze dziedziczenia obowiązek powstaje z chwilą przyjęcia spadku (zatem wspomniane osoby (...)

Składki na ZUS a podatki

Składki na ZUS a podatki

8.3.2005

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, mają znaczny wpływ na zobowiązania podatkowe. Zarówno osoby fizyczne, opłacające samodzielnie składki zusowskie, a są to przede wszystkim przedsiębiorcy, jak i płatnicy czyli pracodawcy, zleceniodawcy, spółdzielnie, organy zatrudnienia, (...)