Rzeczy, które możesz wwieźć na teren Polski nie obawiając się cła na granicy - stan prawny do 30 kwietnia 2004 r.

Poniżej prezentujemy listę towarów, które możesz przywieźć do Polski bez cła. Większość z tych towarów można przewieźć przez granicę tylko w określonych ilościach, bardzo szczegółowo wyliczonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1997 r. (Dz.U.97/142/949) oraz innych aktach wykonawczych. My przedstawiamy normy ilościowe tylko dla niektórych towarów.

 1. Artykuły potrzebne do pracy urzędowej międzynarodowym przedsiębiorstwom działającym w Polsce, jeśli takie same udogodnienia stosuje się w kraju, z którego rzeczy są sprowadzane. Rzeczy te nie mogą być sprzedane przez 3 lata.

 2. Artykuły spożywcze do spożycia w czasie podróży przez podróżnego oraz członków obsługi w przewozach międzynarodowych (w ilościach nie większych niż np. 1l wyrobów mleczarskich; 1 kg wyrobów czekoladowych; 500g kawy).

 3. Alkohole, w tym także piwo, przywożone ze sobą przez osobę, która ukończyła 18 lat - w ilościach nie przekraczających: 2l - dla wyrobów winiarskich; 5 l - dla piwa; 1l - dla wyrobów spirytusowych lub innych (niż winiarskie i piwo) wyrobów alkoholowych.

 4. Aport w postaci środków trwałych, wnoszony przez podmiot zagraniczny. Przedmiotów tych nie można odstępować przez 3 lata.

 5. Bagaż i rzeczy osobiste potrzebne w czasie podróży i pobytu w kraju.

 6. Części zamienne i paliwo oraz inne rzeczy nabyte zagranicą przez polskich przewoźników lub spedytorów i niezbędne dla dalszej eksploatacji pojazdu - ilościach określonych rozporządzeniem.

 7. Dobytek (przedmioty użytku osobistego i domowego) polskiej osoby fizycznej przebywającej legalnie za granicą dłużej niż rok oraz zagranicznej - jeśli przyjeżdża do Polski na pobyt stały. Przedmioty te nie mogą być sprzedane przez 2 lata.

 8. Katalizatory służące do przetwarzania towarów w drodze uszlachetniania czynnego.

 9. Materiały potrzebne dla organizacji międzynarodowych wystaw, targów zawodów i konkursów przywożone przez organizatorów lub uczestników.

 10. Materiały reklamowe i nagrody przywiezione przez organizatorów międzynarodowych loterii fantowych.

 11. Nagrody otrzymane przez uczestników międzynarodowych wystaw, konkursów, targów i zawodów w związku z uczestnictwem w niej. Nie dotyczy to towarów objętych podatkiem akcyzowym.

 12. Naprawione zagranicą, w ramach gwarancji, rzeczy.

 13. Papierosy przywożone ze sobą przez osobę, która ukończyła 18 lat w ilościach: nie więcej niż 250 sztuk papierosów albo nie więcej niż 50 sztuk cygar albo do 250 g tytoniu.

 14. Pomoc humanitarna w postaci artykułów o przeznaczeniu medycznym i służących ochronie zdrowia, otrzymywana bezpłatnie przez powołane do tej pomocy organizacje lub ze zbiórek publicznych.

 15. Pomoce naukowe służące wyłącznie celom badawczym i dydaktycznym, przeznaczone dla szkół, przedszkoli, instytucji i placówek naukowo-badawczych.

 16. Pomoce naukowe, aparatura badawcza oraz wzorce przywożone dla jednostek administracji miar i probierczych.

 17. Próbki, wzory i modele towarów przywożone w małych ilościach przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w celach reklamowych i akwizycyjnych.

 18. Przedmioty otrzymane bezpłatnie przez jednostki budżetowe (szkoły, domy dziecka), przeznaczone do ich działalności, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

 19. Przesyłki pocztowe niewielkich rozmiarów i rzeczy przywożone tych przesyłkach, jeżeli odprawa celna przesyłek w kraju nadania odbywa się na podstawie umowy międzynarodowej.

 20. Sportowy sprzęt i urządzenia przeznaczone dla reprezentacji narodowych i olimpijskich oraz dla celów ratownictwa przywożone przez organizacje i stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnopolskim. Wymaga to uprzedniej zgody Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. Rzeczy mają być przeznaczone do niegospodarczej działalności statutowej i nie mogą być zbywane przez okres 2 lat.

 21. Samoloty używane w lotnictwie cywilnym o masie powyżej 12 ton oraz części zamienne do nich i wyposażenie pokładowe przywożone przez osobę, która będzie ich używać i posiada świadectwo kwalifikacyjne wydane przez polski organ nadzoru lotniczego.

 22. Sprzęt ratowniczo-gaśniczy przeznaczony dla jednostek ochrony przeciwpożarowej do ich niegospodarczej działalności statutowej, o ile taki sam sprzęt nie jest produkowany w kraju. Sprzęt nie może być sprzedany przez okres 3 lat.

 23. Spadek, a właściwie rzeczy, które z niego przypadają bezpośrednio osobie zamieszkałej w Polsce.

 24. Środki bezzwrotnej pomocy od rządów innych państw i organizacji międzynarodowych.

 25. Środki farmaceutyczne i artykuły sanitarne przeznaczone do badań naukowych i rejestracyjnych.

 26. Samochód lub inny środek transportu otrzymany w zamian za taki pojazd zniszczony w wypadku albo kupiony za pieniądze otrzymane zagranicą tytułem odszkodowania.

 27. Trumny i urny ze zwłokami i szczątkami zwłok.

 28. Tablice i emblematy nagrobkowe oraz inne przedmioty służące do utrzymania lub ozdoby grobów i pomników, jeżeli nie są przeznaczone do działalności gospodarczej.

 29. Towary, które zostały przekazane na rzecz Skarbu Państwa przed dopuszczeniem ich do sprzedaży i zostały przyjęte przez organ celny nieodpłatnie bez obciążeń innych niż należności celne przywozowe.

 30. Towary, które przed dopuszczeniem do sprzedaży uległy zniszczeniu albo przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.

 31. Towary adresowane do nieznanego odbiorcy, albo nie podjęte przez odbiorcę, jeśli ich wartość jest niższa niż łączne koszty sprzedaży, przewozu, przechowania i składowania.

 32. Towary przeznaczone do użytku urzędów i użytku osobistego przedstawicieli urzędowych państw obcych w Polsce, a także przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin. Tych rzeczy nie można odstępować przez okres 3 lat, a są zwolnione od cła tylko, gdy te same zasady w stosunku do polskich przedstawicieli stosuje dane państwo.

 33. Upominki, w ilości, która nie wskazuje na przeznaczenie handlowe.

 34. Urządzenia do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczania obsługi ruchu lotniczego, przywożone przez jednostki zabezpieczające ruch lotniczy w kraju.

 35. Wojskowe materiały techniczne, przywożone przez zagranicznych uczestników ćwiczeń wojskowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do zużycia w trakcie tych ćwiczeń.

 36. Własność znajdująca się zagranicą i odzyskana w wyniku procesu sądowego (mienie rewindykowane)

 37. Wyposażenie środka transportu i paliwo do niego (wraz z zapasem), a także potrzebne dla jego używania oleje i smary.

 38. Zwierzęta domowe, hodowane w mieszkaniach.

 39. Zniszczone na skutek siły wyższej, w stopniu uniemożliwiającym używanie towary objęte tranzytem.

 40. Zwracane niewykorzystane towary, będące resztkami i nadające się tylko na surowce wtórne.

 41. Znaki firmowe, opakowania w jednostkowych ilościach, etykiety, szablony, wykroje i instrukcje obsługi wykorzystywane przy produkcji towarów przeznaczonych na eksport.

Pamiętaj, że :

 • Zwolniony od cła jest zarówno przywóz z zagranicy jak i wywóz za granicę wartości dewizowych. Może jednak podlegać ograniczeniom dewizowym.

 • Ilość wymienionych towarów zwolnionych od cła jest ustalana przez Ministra Finansów.

Podstawy prawne :

 • Ustawa z dnia 9 stycznia 1997r. kodeks celny (D. U. 97/23/117)

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów, których przywóz z zagranicy jest wolny od cła, oraz ograniczenia uprawnień do korzystania ze zwolnień od cła na niektóre towary przywożone przez osoby przekraczające wielokrotnie granicę państwową (Dz.U.97/142/949).


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika