Opodatkowanie i ZUS na kontrakt menadżerski

Pytanie:

"Jakiej stawce podatku Vat podlega kontrakt menadżerski na zarządzanie spółką z o.o.? Czy podlega on również ubezpieczeniom społecznym?"

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie i ZUS na kontrakt menadżerski

Przychody z kontraktu menadżerskiego nie mogą być traktowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) rozróżnia m.in. dwa źródła przychodów:

  • z pozarolniczej działalności gospodarczej
  • i z działalności wykonywanej osobiście.

Kontrakty menedżerskie zawsze będą zaliczane do działalności wykonywanej osobiście, nawet jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą czyli posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej, samodzielnie nalicza i odprowadza zaliczki na podatek, wystawia rachunki, prowadzi księgi podatkowe. Do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się m.in. przychody z tytułu osobiście wykonywanej działalności na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze oraz przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej lub przedsiębiorcy - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb tych podmiotów i tego samego rodzaju usług nie wykonuje na rzecz ludności. Kluczowe znaczenie ma tu również art. 41 ust. 1 i 2 updof, który w zasadzie rozstrzyga tę sprawę. Otóż, osoby wykonujące działalność osobiście, wymienione w art. 13 pkt. 2 i 5-9 (osoby świadczące usługi na podstawie umowy-zlecenia, o dzieło, na podstawie kontraktu menedżerskiego), pobierające należności od płatników czyli osób fizycznych, będących przedsiębiorcami, osób prawnych, są rozliczane z podatku dochodowego przez tych płatników czyli świadczeniodawców. Jedynie osoby pracujące na podstawie umów-zleceń i o dzieło, świadczące usługi, które wchodzą w zakres ich działalności gospodarczej, mogą same odprowadzać zaliczki na podatek z tytułu tych umów i płatnicy, dla których świadczą te usługi, nie są zobowiązani do poboru zaliczek. Podatnik musi jednak złożyć płatnikowi oświadczenie, że wykonywane usługi wchodzą w zakres jego działalności. Gdyby menedżer mógł rozliczać się samodzielnie jako przedsiębiorca, w art. 41 nie byłyby ujęte osoby wykonujące działalność na podstawie kontraktu menedżerskiego. Za osobę prowadzącą działalność gospodarczą, wykonującą pracę na podstawie kontraktu menedżerskiego, zaliczki na podatek od dochodów z kontraktu odprowadza płatnik czyli firma, dla której menedżer pracuje. Przychód z tytułu realizacji kontraktu nie jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie może być więc rozliczany przez przedsiębiorcę w prowadzonych przez niego księgach rachunkowych.

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Zatem zgodnie z ta regulacją świadczący usługi na podstawie kontraktu menadżerskiego podlega ubezpieczeniom społecznym. Osoby takie podlegają już tylko dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Natomiast co do ubezpieczenia wypadkowego to obowiązuje reguła, że osoby te nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, jeżeli wykonują pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy. Z racji świadczenia usług w siedzibie zleceniodawcy (spółka) podlegają oni ubezpieczeniu wypadkowemu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Anna 2013-04-15 07:29:26

    a co ze składkami na ZUS, jeżeli kontrakt menadżerski podpisuje osoba,która jest na emeryturze i dorabia sobie jeszcze na kontrakcie menadżerskim?

  • JK 2012-02-19 09:53:52

    Kto opłaca ZUS osoby zatrudnionej na podstawie kontraktu menaedżerskiego? Zleceniodawca czy -biorca?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika