Koszty badania zdrowia pracownika

Pytanie:

"Zatrudniam pracowników w sklepie spożywczym. W momencie przyjęcia do pracy kieruję kandydata na pracownika na badania lekarskie wstępne i ponoszę ich koszt, a także za kolejne okresowe badania. Jednak w tym przypadku (sklep spożywczy) konieczne jest posiadanie drugiego badania - aktualnej Książeczki zdrowia czy obecnie badania tzw.SANEPID. Moje pytanie: kto ponosi koszty pierwszego badania SANEPID oraz kolejnych badań SANEPID? "

Odpowiedź prawnika: Koszty badania zdrowia pracownika

Co do zasady koszty badań lekarskich oraz badań higienicznych pracowników, które to badania wymagane są przez przepisy szczególne, ponosi pracodawca. Tak więc w analizowanym przypadku, przyjmując do pracy osoby nie posiadające ważnej tzw. książeczki sanepidowskiej, koszt badań sanepidowskich będzie ponosił pracodawca, gdyż zgodnie z kodeksem pracy to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zgodnie z art. 229 par. 4 kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwksazań do pracy na określonym stanowisku. Z przepisu tego wynika również zakaz dopuszczania do pracy pracowników nie posiadających ważnej książeczki sanepidowskiej w sytuacji, w ktorej posiadanie takiej książeczki przez danego pracownika jest wymagane. Rozwiązaniem tej sytuacji jest przyjmowanie do pracy pracowników, którzy już posiadają ważne książeczki sanepidowskie.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika