Kto sporządza skargę kasacyjną

Pytanie:

Złożyłem kasację wyroku do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu okręgowego. Pracownik sądu przyjmujący kasację stwierdził, że kasacja musi być sporządzona przez prawnika lub też przez niego podpisana. Kasację sam napisałem. Czy jest prawdą to co powiedział pracownik sądu? Czy przez brak adwokackiego podpisu kasacja jest nieważna? Czy mogę stracić termin na wniesienie odwołania jaki mi przysługuje?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Urzędnik miał racje- skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. W przeciwnym wypadku nie zostanie rozpoznana. Wymóg ten wynika z art. 87[1] kodeksu postępowania cywilnego, regulującego tzw. przymus adwokacko-radcowski.

Terminy do wniesienia kasacji są również określone przez przepisy postępowania cywilnego. Strona ma dwa miesiące od momentu doręczenia jej orzeczenia wraz z uzasadnieniem na wniesienie skargi kasacyjnej. Natomiast termin wniesienia skargi przez Prokuratora lub Rzecznika Praw Obywatelskich wynosi 6 miesięcy.

Brak zachowania terminu spowoduje odmowę przyjęcia skargi do rozpoznania.

Trzeba również przypomnieć, że nie we wszystkich kategoriach spraw możliwe jest wniesienie skargi kasacyjnej. Traktują o tym przepisy art. 398[2] § 1 i 2 k.p.c.

Warto również dodać, że adwokat lub radca prawny powinien odmówić sporządzenia kasacji, jeśli uzna ją za bezzasadną.

Proponujemy również zapoznanie się z naszym artykułem, dostępnym na stronach naszego serwisu, dotyczącym skargi kasacyjnej:

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: