Lokata bankowa, małżeństwo a masa spadkowa

Pytanie:

Mąż i żona mają odrębny majątek, który posiadali przed zawarciem małżeństwa. Po zawarciu małżeństwa mają wspólnotę majątkową. Chodzi o ich lokaty bankowe, które posiadali jako własne przed zawarciem małżeństwa. Mają dzieci z poprzednich małżeństw, dorosłe, nie przysposobione. Czy lokata bankowa, założona z odrębnego majątku jeszcze przed zawarciem małżeństwa wchodzi do masy spadkowej? Czy uczynienie pełnomocnictwa w banku do własnej lokaty dla swojego dorosłego, nie przysposobionego dziecka umożliwi mu sięgnięcie po te środki aby nie weszły do masy spadkowej po śmierci jednego z małżonków?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sumy znajdujące się na rachunku bankowym spadkodawcy wchodzą w skład spadku zgodnie z regułami ogólnymi. Jak wskazał Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia z dnia 15 kwietnia 1997 r. (I CKU 30/97): "Spadkobiercy nabywają spadek w stanie istniejącym w chwili jego otwarcia. W odniesieniu do wierzytelności z rachunków bankowych spadkodawcy oznacza to, że wchodzą one w skład spadku jedynie w takim zakresie, w jakim istniały w dniu śmierci spadkodawcy. Spadek nie obejmuje zatem narosłych od tego dnia odsetek od tych wierzytelności, które, stanowiąc pożytki prawa (art. 54 kc), zgodnie z art. 207 kc w związku z art. 1035 kc przypadają spadkobiercy w stosunku do wielkości udziałów".

Uczynienie pełnomocnikiem zstępnego umożliwi mu skorzystanie ze środków wyłącznie w okresie życia właściciela lokaty. Z chwilą otwarcia spadku - śmierci właściciela środków z rachunku bankowego - wchodzą one automatycznie w skład masy spadkowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: