Mała koncesja a projekt zagospodarowania złoża

Pytanie:

Posiadam dokumentacje geologiczną dokumentującą złoże piasku. Zamierzam starać się o uzyskanie "małej koncesji" (Prawo geologiczne i górnicze art.16 ust.2a.). Czy do wniosku o uzyskanie koncesji i dalszą działalność potrzebny jest projekt zagospodarowania złoża (wg opinii niektórych Starostw) mimo zapisu w PGIG art. 20 ust.5?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z powołanym w pytaniu art. 16 ust.2a  ustawy Prawo geologiczne i górnicze koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, jeżeli jednocześnie spełnione są odpowiednio następujące wymagania:

  • obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha,  
  • wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,  
  • działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych 

-          udziela starosta.  

Jak stanowi art. 20 ust. 2 pkt 2 do wniosku o udzielenie koncesji należy dołączyć m. in. projekt zagospodarowania złoża, zaopiniowany przez właściwy organ nadzoru górniczego. Wyjątek od tego obowiązku przewiduje wprost art. 20 ust.5 (Wymagania określonego w ust. 2 pkt 2 nie stosuje się do wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych w zakresie uregulowanym art. 16 ust. 2a.). Naszym zdaniem żądanie od Pana przedłożenia projektu zagospodarowania złoża nie ma podstawy prawnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: