e-prawnik.pl Porady prawne

Mandat za palenie na przystanku

Pytanie:

Paliłem papierosa na przystanku autobusowym. Czy straż miejska może ukarać mandatem za palenie w takim miejscu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Mandat za palenie na przystanku

Pewne ograniczenia w paleniu wyrobów tytoniowych wprowadza ustawa z dnia z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 1996 r., Nr 10, poz. 55). Sama ustawa nie zawiera zakazu palenia papierosów na przystankach autobusowych, jednakże przepis art. 5 ust. 4 stanowi, iż rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy inne niż wymienione w ustawie przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego. Oznacza to, że rada gminy może w drodze uchwały wprowadzić zakaz palenia papierosów np. na przystankach. Jeśli taka uchwała została podjęta, wtedy straż miejska może za palenie na przystanku ukarać mandatem.

Potrzebujesz porady prawnej?