Mataczenie postępowania karnego

Pytanie:

"Co to jest mataczenie śledztwa? Jak można to udowodnić i do kogo zgłosić (policja, prokurator)? Jaki art. kodeksu karnego odpowiada za ten czyn i jaką przewiduje karę? Czy jest ścigany z urzędu, czy z może być również z powództwa cywilnego?"

Odpowiedź prawnika: Mataczenie postępowania karnego

Mataczenie to słowo z języka potocznego. Może ono oznaczać stawianie pozaprawnych przeszkód we wszczęciu albo przebiegu postępowania. Ich forma może mieć różną postać i może być popełniana przez osoby spełniające różne funkcje, zarówno przez funkcjonariuszy, jak i osoby będące uczestnikami postępowania oraz nie związane z nim. Dla poszczególnych osób dokonujących czynów tego rodzaju ustawa karna przewiduje określone konsekwencje. Po pierwsze osobą, która “mataczy” może być miedzy innymi sam oskarżony. Dla niego w takim przypadku przewidziano środki zapobiegawcze np. poręczenie majątkowe, czy dozór policji. Najsurowszym jednak środkiem zapobiegawczym jest tymczasowe aresztowanie. Jego przesłanki określa art. 258 kodeksu postępowania karnego, który stanowi, że tymczasowe aresztowanie może nastąpić, jeżeli

 • zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu,

 • zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne.

“Mataczenie” może przejawiać się też w fałszywym oskarżeniu innej osoby. Jak stanowi art. 234 kodeksu karnego kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie skarbowe, lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Istnieje również przestępstwo tworzenia fałszywych dowodów, regulowane przez art. 235 kodeksu karnego, gdzie czytamy, że kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jest też przestępstwo zatajenia dowodów niewinności 236 par1 kodeksu karnego. Kto zataja dowody niewinności osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego, wykroczenia, wykroczenia skarbowego lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Nie podlega karze, kto zataja dowody niewinności z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym

Należy jeszcze powiedzieć o 239 par 1 kodeksu karnego. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przestępstwem, któremu zapobiec ma m.in. tymczasowe aresztowanie, jest przestępstwo określone w art. 245 kodeksu karnego, a który stanowi, że kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka, biegłego, tłumacza, oskarżyciela albo oskarżonego lub w związku z tym narusza jego nietykalność cielesną, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Trzeba do tego dodać, że te zachowania są przestępstwami, tylko gdy popełniono je umyślnie tj. Gdy sprawca chciał je popełnić lub z możliwością ich popełnienia godził się. Sprawcą może być każdy tj. osoba nie związana z postępowaniem, albo jego uczestnik. “Mataczyć mogą również funkcjonariusze państwowi, których zadaniem jest prowadzenie postępowania karnego.

Kodeks karny przewiduje natomiast odpowiedzialność za przestępstwo z art. 231, a który stanowi, że funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Te przestępstwa są ścigane z urzędu, nie trzeba wnosić żadnych wniosków, ani pozwów. Wystarczy zgłosić taki fakt do organu powołanego do ścigania przestępstw. Jeżeli chodzi o dowody to powinien je zgromadzić organ prowadzący postępowanie. Oczywiście nie ma przeszkód, żeby samemu je do niego dostarczyć. Mogą być to różnego rodzaju dowody: zeznania świadków, dokumenty ,nagrania na nośniki informacji itp. Jeżeli chodzi o powództwo cywilne trzeba wykazać interes prawny (szkodę lub krzywdę) w tym, aby je wytoczyć wyrządzoną przez osobę “mataczącą” itp. Z tym, że sąd karny może w tzw. postępowaniu adhezyjnym rozpatrzyć zgłoszone powództwo cywilne, jeżeli nie będzie się to wiązać z nadmierną przewlekłością postępowania.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • skazany bez ustaw 2016-02-25 00:40:41

  Zawnioskowanie ws jawnych przekrętów sędzi i policji obligatoryjnie uruchamia korupcyjny mechanizm mataczenia przez prokuratorki rejonowe w celu ukręcenia sprawie łba, to jedyne co można wywnioskować, jeśli postawi się litanię zarzutów karnych względem urzędników. Korupcyjny mechanizm ujawnia się na każdym szczeblu urzędniczej machinerii w tym w służbach PG Seremeta. Pokrzywdzone jednostki pozbawione wszelkiej pomocy mają zatem nie lada problem z korupcjogennym mechanizmem będąc w niekorzystnej sytuacji, w której jedna sitwa w togach pomaga w ukrywaniu przestępstw innej sitwie w togach- nepotycznego środowiska od spędów towarzyskich przy flaszce i grilu. W istocie, walka o dobra osobiste sprowadza się do udowodnienia, iż "nie jest się wielbłądem" wiklając się w walkę z kilkoma sitwami naraz, co oczywiście przekracza jakiekolwiek możliwości jednostki, dotkniętej odrynarnym bandytyzmem tzw służ bezpieki tego, poprzedniego i następnych tzw rządów. Mamy w Polsce pogłębiającą się hitlerowską patologię wszelkich służb, gloryfikujących ustruj totalitarny, co jest przestępstwem. Bezkarna defekacja urzędników na Konstytucję RP, prawa człowieka i ustawy karnoprocesowe, to powszechnie znana pogłębiająca się od 70 lat polska patologia, z czym jednostka ma nieprzyjemnośc się zetnknąć w tzw postępowaniach, natomiast klaka politykierów zajmuje się wyłącznie sobą ignorując totalnie kwestię patologii tzw wymiaru niesprawiedliwości państwa w państwie jakim jest tzw sądownictwo i jego satelickie służalcze służby.

 • tomek 2016-02-21 12:49:08

  ja mam bardo trudną sytuacje!jestem po rozwodzie ,za porozumieniem stron.za nim wynająłem adwokata o znęcanie z art 207,żona chciała eksmisji i rpzwodu z mojej winy!po pierwszej rozprawie rozwodowej jak żona nie chciała mediacji wyprowadziłem się sam ,teściowa wciskała ciemnoty sąsiadce że żekomo ich spalę,jesten trzeźwiejącym alkoholikiem od 9lat bzury teściowa mówiła!uciekłem praktyczni z tego domu!sam się wymeldowałem jeszcze przed 2 rozprawą rozwodową,między czasie wezwanie dostałem na policje że jestem podejrzany o 207kkpar 1 jako recydywa kiedyś siedziałem za poważne przestępstwo!w dniu kiedy nakrzyczałem na żoneże ją rozszarpie jak mi nie poie dla czego mnie traktuje jak gówno!nigdy nie było interwencji policji obdukcji,ja zadzwoniłem tego dnia na policję bo jej ojciec alkoholik groził mi że mnie porombie siekierą oni uciekli zona teśc i 2 świadków jak głośno mówiłem że ich wszystkich pozamykam za chandel papierosami własmej produkcji chandlowali teściowa z żoną obok w domu prąd na lewo,wiecznie stres ojciec jej alkoholik stosował przemoc latami teraz udaja wspaniałą rodzine teść horuje na raka teściowa udaje schorowaną były szwagier źle na mnie zeznaje powiadomiłem o tym opieke społeczną że okradali teściowie ich placówke kilka lat teść zaczął rozgłaszać po wsi że widział jak biłem żone i swoją córke -co robić jsk sie mam bronic oni wszyscy z tej rodziny mnie pomawiaja ,mam dobrą opinię u sąsiadów byli już przesłuchani mam kilku swoich znajomych co widzieli jak żyjemy Pod koniec rozpadu całkowitego małużeńswa praktycznie po pracy zawsze na zastrzykach przeciw bólowych,masakre to ja przeżywałem,chodziłęm do znajomych z aa do klubu byle nie byc w domu i słuchac wiecznych pretensjiżony że nic nie robie!co mam robić ?żona przekręca że ją zastraszałem że zwioze kolegów do domu i rozwalą dom,mówiła że bała się kiedy wracałem czasem puźno do domu że z jakąś ekipą wjade do domu!!!co robić mam adwokata ale nie daję rady psychicznie!!czekam co dalej będzie ! proszę o radę co zrobić!? pomawiają mnie opisałem sytuacje jaka się działa w domu naszym i teściowej obok wszystko praktycznie jest bzdurą co żona na mnie mówi,dzwoniłem do dzielnicowego i powiedziałem co teść mówi na wsi że widział jak ja biję swoje dziecko i żone mszczą się że powiadomiłem opieke jak ich okradali-co robić?odchodzę od zmysłów

 • Maryla Michalska 2015-09-02 23:46:50

  Jamialm taką sytuację - mataczenie przez urzędnika pańsatwowego.Szkalowanie osoby - czynu nie było papier wszystko przymie. Prowadzilam działalność płacilam podatki.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika