e-prawnik.pl Porady prawne

Nadzór kuratora nad jednostkami oświaty

Pytanie:

Na czym polega nadzór kuratora sprawowany nad szkołami?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nadzór kuratora nad jednostkami oświaty

24.3.2012

Kurator, sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności następujące zadania:

dokonuje oceny stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli. Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności: sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, w tym nad niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, które znajdują się na obszarze danego województwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ