e-prawnik.pl Porady prawne

Nieprawidłowy adres na fakturze

Pytanie:

Otrzymuję, co miesiąc faktury za usługi telekomunikacyjne ze złym adresem (innym niż został podany w umowie na świadczenie tych usług) - od kogo - chyba nie muszę pisać. Czy w związku z tym mogę nie płacić za te usługi? Czy prawidłowo zaliczam brutto wartość tych usług do kosztów, czekając aż otrzymam prawidłowo wystawione faktury i do kosztów zaliczę tylko kwotę netto, jednocześnie zmniejszając koszty w Księdze przychodów i rozchodów w miesiącu otrzymania prawidłowo wystawionych faktur (jestem VAT-owcem).

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nieprawidłowy adres na fakturze

20.6.2004

Odpowiadając na pierwsze pytanie - nie, wpisania błędnego adresu na fakturze nie można uznać za błąd uprawniający do nie płacenia za usługi dokumentowane fakturą. Należy bowiem pamiętać, że faktura ma na celu wyłącznie dokumentację, stosunek zobowiązaniowy między stronami istnieje niezależnie od wystawianych faktur i wynika z zawartej między stronami umowy. W żadnym razie nie można twierdzić, iż zły adres na fakturach zmienia postanowienia umowy zawartej między stronami i zwalnia nabywcę usługi z obowiązku zapłaty za usługi. Odnośnie drugiej części pytania - takie postępowanie nie jest prawidłowe - zły adres wpisany na fakturze sam w sobie nie dyskwalifikuje faktury. Jeśli bowiem pozostałe elementy faktury (w szczególności nazwa nabywcy usługi oraz jego numer NIP) wskazane są prawidłowo należy uznać ten błąd za tzw. „błąd mniejszej wagi”. Tytułem przykładu wskazać można wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 1997 r. (sygn. akt I SA/Wr 758/97, niepubl.), w którym Sąd stwierdził, iż „nie podziela poglądu organów, aby kwestionowane faktury posiadały takie wady, które by je dyskwalifikowały. Faktury te albo nie wskazywały pełnego adresu kupującego, albo pełnej jego nazwy, albo wreszcie zawierały błąd w numerze NIP, przy jednoczesnym wskazaniu nazwy kupującego i jego adresu. Błędy te - z uwagi na to, że występowały w poszczególnych fakturach odrębnie - nie wyłączały możliwości prawidłowego określenia nabywcy towaru. Ta bowiem faktura, która zawierała błąd w numerze NIP, określała prawidłowo nazwę i adres kupującego, w przypadku zaś braku pełnego adresu lub pełnej nazwy - zawierała prawidłowy numer NIP. W każdym więc z tych przypadków, bez szczególnego nakładu pracy możliwe było skontrolowanie, że nabywcą towaru była skarżąca spółka”. Aczkolwiek wyrok powyższy nie dotyka bezpośrednio omawianej kwestii to wynika z niego, iż przy ocenie prawidłowości faktury na dokument ten należy patrzeć nie tylko w kontekście pojedynczych błędów, ale także w kontekście prawidłowo określonych elementów faktury i innych faktur. Prawidłowym postępowaniem jest rozliczanie podatku naliczonego na fakturach na zasadach ogólnych oraz wystawianie not korygujących (por. § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 97, poz. 971).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ