e-prawnik.pl Porady prawne

Niespłacona pożyczka z funduszu mieszkaniowego

Pytanie:

Otrzymałam pożyczkę z zakładowego funduszu mieszkaniowego na okres 5 lat. Po 5 miesiącach pracodawca zwolnił mnie z pracy i zażądał spłaty pożyczki z zakładowego funduszu mieszkaniowego wraz z odsetkami za cały 5-letni okres umowy. Do jakiego sądu i w jakiej formie skierować sprawę oraz na jaką podstawę prawną sie powołać?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Niespłacona pożyczka z funduszu mieszkaniowego

Z opisanego stanu wynika, iż skorzystała Pani z pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Celem działania takiego funduszu jest między innymi, ale przede wszystkim działalność socjalna, czyli usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Z pytania oraz powyższych uwag wynika, iż szczegółowy zasady udzielenia i ewentualnego zwrotu pożyczki powinna zawierać Pani umowa zawarta z pracodawcą. Nie wiemy, czy pożyczka udzielona Pani jest zwrotną czy bezzwrotną, wydaję się jednak logicznym, iż skoro były pracodawca żąda zwrotu, to jest pożyczką zwrotną. Wydaje się, iż samo żądanie zwrotu może okazać się słusznym (nie sposób tego stwierdzić z całą pewnością, gdyż nie znamy postanowień umowy), słusznym jest także żądanie zwrotu kwoty odsetek, jednak za cały okres 5 lat wydaje się być przesadą. W opisanej sytuacji najlepiej byłoby udać się do oddziału Państwowej Inspekcji Pracy wraz z egzemplarzem umowy o pożyczkę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. To, czy pracodawca faktycznie popełnił wykroczenie można to stwierdzić jedynie na podstawie treści umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?