e-prawnik.pl Porady prawne

Obecność strony na sprawie rozwodowej

Pytanie:

Zamierzam wnieść sprawę o rozwód. Być może skorzystam z pomocy prawnika. Czy moja obecność na sprawie rozwodowej jest konieczna?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obecność strony na sprawie rozwodowej

25.3.2010

Zagadnienie powyższe zostało uregulowane w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 43 Poz. 296 z późn. zm), a konkretnie w art. 425 - 446.

Zgodnie z art. 428 § 1 kpc, rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednakże w razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu, chyba że prokurator popiera żądanie unieważnienia albo ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa.

§ 2. Podjęcie postępowania następuje na wniosek powoda, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia postępowania. W razie niezgłoszenia takiego wniosku w ciągu roku po zawieszeniu, sąd umorzy postępowanie. Umorzenie wywołuje takie same skutki, jak umorzenie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron lub z powodu ich niestawiennictwa.

Termin „pierwsze posiedzenie sądowe" oznacza pierwszą rozprawę. Przepis ten nie wymaga Pani osobistego stawiennictwa na pierwsze posiedzenie merytoryczne, zatem aby uczynić zadość powyższemu przepisowi, wystarczy że zostanie Pani zastąpiona przez pełnomocnika procesowego.

Pamiętać jednak należy, iż zgodnie z art. 432 kpc, w każdej sprawie o rozwód sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Zatem należy się liczyć z obowiązkowym wezwaniem na rozprawę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ