Obniżenie dodatku funkcyjnego pracownikowi

Pytanie:

"Dodatek funkcyjny jest dodatkiem przyznawanym na czas pełnienia funkcji np. kierowniczych. Proszę o informacje, czy obniżenie tego dodatku wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi i wypowiedzenia zmieniającego?"

Odpowiedź prawnika: Obniżenie dodatku funkcyjnego pracownikowi

Jeżeli dodatek funkcyjny stanowi składnik wynagrodzenia, zmiana jego wysokości wymaga dokonania wypowiedzenia zmieniającego. Do wypowiedzenia zmieniającego zastosowanie znajdują wszystkie przepisy dotyczące wypowiedzenia, a więc także obowiązku konsultacji ze związkami zawodowymi.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika